Drones worden steeds vaker ingezet voor inspecties van grote gebieden en het maken van luchtfoto’s en – video’s. Ook gemeente Hoeksche Waard gebruikt een drone om gegevens in te winnen vanuit de lucht. Dit gebeurt met name om onze kaartgegevens actueel te houden en om gebieden te inspecteren.

Basisregistraties op orde door drone mapping

Vanuit de wet zijn we verplicht om onze fysieke omgeving digitaal vast te leggen in een digitale kaart; de BGT. Hierop staan alle zichtbare onderdelen van de openbare ruimte, zoals gebouwen, spoorlijnen, bomen en (water)wegen. In de BGT is veel informatie beschikbaar en openbaar te gebruiken door overheden, bedrijven en burgers. Het is daarom belangrijk dat deze digitale kaart zo compleet en nauwkeurig mogelijk is.

Als er bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de gemeente moeten deze wijzigingen ingemeten worden. Hiervoor wordt vaak een landmeter ingeschakeld om de gegevens in te meten. Met een drone kan dit vele malen efficiënter. Deze vliegt over een gebied en maakt foto’s onder een hoek van 90 graden. Daarna voegen we de foto’s samen tot een zogeheten orthofoto; een luchtfoto die geometrisch correct is. Met behulp van een orthofoto kunnen onze geo-specialisten het gebied inmeten en verwerken in de basisregistraties van de openbare ruimte.

De drone zetten we in voor verschillende taken, zoals toezicht en inspectie van gebouwen het in kaart brengen van nieuwe woonwijken of andere gebieden.

Vliegen met een drone is snel en efficiënt. Drones kunnen moeilijk bereikbare plekken inspecteren of opmeten zonder dat er iemand naartoe hoeft te gaan. Ook kan een drone een gebied opmeten dat nog niet zichtbaar is op de jaarlijkse luchtfoto die wordt genomen. Hierdoor hebben wij onze registraties sneller en beter op orde.

Ja, het is veilig om met een drone te vliegen. Drones worden bediend door getrainde en gecertificeerde operators die zich houden aan strikte veiligheidsvoorschriften en regels. De gemeente zorgt ervoor dat de drone-operaties veilig worden uitgevoerd om risico’s te minimaliseren.

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw privacy. Voor we gaan vliegen wordt er altijd een analyse gedaan om mogelijke risico’s te identificeren en minimaliseren. Daarnaast worden er richtlijnen gevolgd om ervoor te zorgen dat de privacy van burgers wordt gerespecteerd. Denk bijvoorbeeld aan het wazig maken van personen die herkenbaar in beeld zijn op foto’s of om alle opnames met de drone te verwijderen na een bepaalde periode.

De foto’s en video’s worden gebruik voor specifieke doeleinden, zoals inspecties of het in kaart brengen van terreinen. De beelden worden alleen gedeeld met relevante partijen binnen de gemeente en dus niet voor andere doeleinden gebruikt zonder toestemming. Als de dronebeelden worden gedeeld met de buitenwereld controleren wij altijd of er personen herkenbaar in beeld zijn of gevoelige informatie zichtbaar is. Waar nodig worden de beelden dan wazig gemaakt.

Wij proberen om inwoners van de Hoeksche Waard zo min mogelijk tot last te zijn. Toch kan het voorkomen dat we over uw woning of perceel vliegen. Dit gebeurt in de meeste gevallen om van het startpunt naar het in te meten gebied te vliegen .

Absoluut niet. Er gelden strenge eisen voor het vliegen met een drone in de Hoeksche Waard, omdat we een laagvlieggebied zijn. De gemeente houdt zich aan de geldende regelgeving op het gebied van onbemande luchtvaart. Dit betekent onder andere dat onze vluchten goedkeuring moeten krijgen van de Koninklijke Luchtmacht en dat we niet hoger mogen vliegen dan 120 meter.

Heeft u een vraag over dronevluchten in de buurt? Of wilt u meer weten over de inzet van de drone? Neem dan contact op met het droneteam van gemeente Hoeksche Waard. Dat kan telefonisch via 088 – 647 36 47 of per mail via info@gemeentehw.nl.