De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven die daarmee samenhangen. Een goede samenwerking kan de aantrekkelijkheid en (economische en sociale) leefbaarheid van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Daarom bundelen we de krachten en pakken we de opgaven gezamenlijk op.

Investering

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta heeft een Regio Deal met het Rijk gesloten. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in onze regio. In de Regio Deal bundelen we samen met andere gemeenten onze krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Wat is een Regio Deal?

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, onderwijs en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Het Rijk heeft in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Regio Deals waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt.

Thema’s

Om duurzaam en innovatief te groeien, wil de Zuid-Hollandse Delta de economische structuur versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren. Met de extra investering van het Rijk kan de regio deze opgaven sneller en beter aanpakken. De eilanden in de Zuid-Hollandse Delta vinden elkaar op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Deze programmalijnen zijn uitgewerkt in concrete projecten.

Wie werken samen?

Deze Regio Deal is de start van een samenwerking om samen te werken aan de belangen van ruim 300.000 inwoners. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten bestaan uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Westvoorne. Samen met (agrarische) ondernemers, overheid en onderwijs zetten we de schouders onder de opgaven zetten. Samen voor een krachtige Zuid-Hollandse Delta!

Documenten