Eigen (externe) locatie

Voor het aanwijzen van een eigen trouwlocatie moet u een verzoek indienen. U vindt dit verzoekformulier na de opsomming van de voorwaarden.

Kiest u voor een eigen locatie? Dan vindt u hieronder de voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen en de aanvraagformulieren. 

Let op! Geeft u een feest op een eigen locatie? Vergeet dan niet een evenementenvergunning aan te vragen. Deze moet uiterlijk 8 weken voor het feest plaatsvindt aangevraagd zijn.

Voorwaarden voor een verzoeklocatie huwelijksvoltrekking

  1. De locatie mag een ordelijk verloop van de huwelijksvoltrekking en de eisen die de wet hieraan stelt, niet in de weg staan.
  2. De locatie dient tijdens de voltrekking/registratie vrij toegankelijk en openbaar te zijn.
  3. Als de locatie een schip is, moet het gedurende de voltrekking/registratie aan een ligplaats op het grondgebied van de gemeente afgemeerd zijn, waarbij de locatie vrij toegankelijk en openbaar dient te zien.
  4. De locatie moet voldoen aan de eisen van het gebruiksbesluit.
  5. De locatie dient te beschikken over voldoende parkeergelegenheid.
  6. De locatie moet over een kleedruimte met spiegel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand beschikken.
  7. Het bruidspaar dient tegelijk met het verzoek voor een verzoeklocatie een schriftelijk bewijs (de akkoordverklaring) te overleggen waarin de eigenaar/beheerder instemt met het gebruik van de locatie als plaats voor de huwelijksvoltrekking op de genoemde datum. Ook wordt hierin verklaard dat de locatie voldoet aan de gestelde voorwaarden.
  8. Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de locatie; een eventuele vergoeding hiervoor is voor eigen rekening.
  9. Het bruidspaar maakt gebruik van een gemeentelijke bode die hen en de gasten op passende wijze kan begeleiden en de ambtenaar van de burgerlijke stand kan bijstaan. Het is mogelijk in overleg hiervan af te wijken. Dit gebeurt ook op initiatief van de gemeente.
  10. Het verzoek voor een verzoeklocatie dient uiterlijk 2 maanden voor de gewenste datum waarop de huwelijksvoltrekking plaatsvindt te worden ingediend.

Let op: een eigen locatie mag geen verenigingsgebouw zijn.

Aanvraagformulieren