Spring naar content

Woning zoeken, urgentieverklaring

Als u niet zelf uw huisvestingsprobleem kunt oplossen en u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen, kunt u een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard.

Kan ik een woningurgentie aanvragen?

De urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Er zijn twee soorten urgenties; sociale urgentie en medische urgentie. Wilt u weten of een urgentieaanvraag een mogelijkheid voor u is? Bekijk dan de toetsingscriteria en richtlijnen om te zien of u in aanmerking komt voor urgentie. Let op: dit biedt geen garanties!

Wilt u een urgentie aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Aan de aanvraag van urgentie zijn kosten verbonden, onder andere voor een sociaal medische keuring.

  • De verwerking van de aanvraag kost € 44,60.
  • De bijdrage voor de sociaal medische keuring is € 70,95. Dit bedrag krijgt u vergoed als de urgentieverklaring wordt toegekend.
Als u urgentie bij ons aanvraagt, ontvangt u van ons een aanvraagformulier. U vult het formulier in en levert dit in bij de afdeling Publiekszaken. U betaalt dan ook de kosten voor de urgentieaanvraag. Let op: als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u deze kosten niet terug. Daarna sturen wij uw formulier aan het adviesbureau. De extern adviseur maakt dan een afspraak met u voor een huisbezoek. De adviseur beoordeelt uw situatie. Zorg dat u alle stukken met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden, die worden vermeld in het aanvraagformulier, tijdens dit huisbezoek bij de hand heeft. Wij beoordelen uw aanvraag. Op grond van ons urgentiedraaiboek bepalen wij of u een urgentieverklaring krijgt. Met deze verklaring krijgt u dus voorrang bij het reageren op huurwoningen. U weet binnen 8 weken, nadat u uw aanvraag heeft ingediend, of u urgentie krijgt of niet.