Spring naar content

Wmo Hoeksche Waard

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om inwoners hulp te bieden. Door deze hulp kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en mee doen in de maatschappij.

Veel inwoners redden zichzelf prima of krijgen hulp van mensen uit hun omgeving. Binnen gemeente Hoeksche Waard zijn ook een hoop voorzieningen beschikbaar. Denk aan een klusjesdienst, een maaltijdservice en nog heel veel meer. Kijk hiervoor op de website van Welzijn Hoeksche Waard of stichting MEE Plus.

Vindt u hier geen passende oplossing of heeft u extra ondersteuning nodig? Meld dan uw hulpvraag bij de gemeente. Een Wmo-medewerker gaat met u in gesprek over uw hulpvraag en denkt mee over een oplossing.

Stap 1: u neemt contact op met de gemeente.

Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. U kunt bellen met team Wmo otelefoonnummer 088  647 19 20 of mailen naar contactwmo@gemeentehw.nl. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. 

  • Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Stichting MEE biedt gratis cliëntondersteuning en kan u met de hulpvraag helpen. Het telefoonnummer is 0181  33 35 07.  
  • U mag een persoonlijk plan maken als u een melding doet bij de gemeente, maar dit is niet verplicht. Lever het plan in uiterlijk 7 dagen nadat u melding heeft gedaan. De gemeente bespreekt dit dan met u

Stap 2: de gemeente maakt een afspraak voor een onderzoek. 

Dit kan een dossieronderzoek zijn of een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner van MEE. Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken: 

  • Wat kunt u nog zelf? 
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen? 
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Stap 3: de gemeente bespreekt de resultaten van het onderzoek met u. 

Komt uit heonderzoek dat u ondersteuning van de gemeente nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de WmoU ontvangt hiervoor een aanvraagformulier.  

Ouderdom, een beperking, ziekte of psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat het lastig voor u is om thuis te (blijven) wonen. Bijvoorbeeld als u uw huis niet meer schoon kunt houden of als u niet meer voor uzelf kunt koken. Ook kunt u problemen hebben met het bijhouden van de administratie of financiën. Of misschien mist u een dagritme en een dagstructuur of heeft u moeite om contacten te maken.

Vanaf 2020 geldt voor de Wmo een abonnementstarief: een maximale eigen bijdrage van €19,- per maand. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo. Dit doet het CAK in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Als u een aanvraag bij ons heeft gedaan, ontvangt u een brief met ons besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. In de brief die u van ons ontvangt leest u hoe u dit doet.