Spring naar content

Vrijwilligersverzekering

In de Hoeksche Waard doen veel inwoners vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico’s met zich mee brengt. Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft gemeente Hoeksche Waard een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

U hoeft zich als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie niet apart aan te melden voor de vrijwilligersverzekering. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u tijdens uw werk als vrijwilliger verzekerd bent tegen zaken zoals schade aan persoonlijke eigendommen, geneeskundige hulp, psychische hulpverlening, bestuursaansprakelijkheid, etc. De vrijwilligersverzekering biedt een vangnet voor de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk. Vangnet wil zeggen dat de verzekering een tweede (secundaire) dekking is. Dit betekent dat uw eigen aansprakelijkheidsverzekering, of die van de instelling waarvoor u de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

De verzekering is voor alle vrijwilligers en mantelzorgers.

  • Een vrijwilliger bent u als u onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doet voor een vereniging of organisatie, waarmee u zich inzet voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn dat u wekelijks doet, maar ook een eenmalige activiteit.
  • Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. Een mantelzorger bent u als u minimaal 8 uur per week, voor langere tijd, intensief zorg verleent aan iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld aan een ouder, partner of kind.
  • De vrijwilligersverzekering geldt ook voor scholieren die een maatschappelijke stage doen.

De vrijwilligersverzekering geldt niet voor de vrijwilligers van de brandweer en de politie. Voor deze groepen gelden speciale regelingen.

Heeft u schade? Dan vult u dan het schadeformulier in. Stuur het ingevulde schadeformulier met eventuele bijlagen per e-mail naar info@gemeentehw.nl of per post naar de gemeente ter attentie van de afdeling verzekeringen. Wilt u meer informatie? Download dan de brochure van de VNG.