Monumenten

Monumenten zijn belangrijke referentiepunten voor de identiteit van de gemeenschap. Zo ook voor gemeente Hoeksche Waard. Veel van de monumenten in de Hoeksche Waard, waaronder molens en kerken, kunt u al van veraf zien als een baken in het landschap. Gemeente Hoeksche Waard kent twee soorten monumenten, rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Gemeente Hoeksche Waard kent momenteel 169 rijksmonumenten en 225 gemeentelijke monumenten.

Subsidie aanvragen

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten is er een subsidie voor onderhoud en voor eigenaren van zowel rijksmonumenten als van gemeentelijke monumenten is er subsidiemogelijkheid voor bouwhistorisch onderzoek en voor projecten die bijdragen aan het vergroten van het publieksbereik van erfgoed.

Naast deze subsidiemogelijkheden vergoedt de gemeente ook de abonnementskosten bij de Monumentenwacht Zuid-Holland. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een bericht aan ondersteuningomg@gemeentehw.nl en dan regelen wij u aanmelding bij de Monumentenwacht. U kunt ondersteuning ook telefonisch bereiken via 14 0186, 088 – 647 10 11 of 088 – 647 12 33.

In de Monumentensubsidieverordening leest u de voorwaarden van alle subsidiemogelijkheden en in het document beoordelingscriteria waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Gemeente Hoeksche Waard beschikt over 169 rijksmonumenten, dit zijn door het rijk beschermde objecten. Ze zijn tenminste 50 jaar oud en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap en/of cultuurhistorische waarde. Rijksmonumenten worden aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een overzicht van de 169 Hoeksche Waardse rijksmonumenten vindt u in het Rijksmonumentenregister.

Informatie over wet- en regelgeving en mogelijkheden van subsidie en leningen voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeente heeft slechts een loketfunctie voor het ministerie en vervult een adviserende rol in de richting van de rijksdienst bij het aanwijzen van rijksmonumenten.

Gemeente Hoeksche Waard behandelt wel omgevingsvergunningen bij rijksmonumenten. Afhankelijk van de ingrepen aan een rijksmonument heeft de rijksdienst een adviesplicht.

Rijksmonumenten met een woonfunctie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (woonhuissubsidie). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag.

Ga voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of bekijk de uitleg over het aanvragen van de subsidie in het animatiefilmpje op de website van de Rijksdienst.

Gemeentelijke monumenten zijn objecten die door de gemeente beschermd worden. De monumenten zijn van lokale waarde en gemeentelijk belang. Ze worden aangewezen door de gemeente zelf wel of niet op verzoek van een belanghebbende. Op dit moment staan er 225 gemeentelijke monumenten in de Hoeksche Waard u vindt deze op de lijst gemeentelijke monumenten in de Hoeksche Waard.

De Commissie Cultureel Erfgoed is de officiƫle adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert bij aanvragen van omgevingsvergunningen bij monumenten, adviseert over archeologiebeleid en adviseert over andere erfgoed-gerelateerde zaken. De commissie vergadert 1 keer in de zes weken en bestaat uit:

  • Een onafhankelijke voorzitter
  • Deskundige restauratietechniek
  • Deskundige bouwhistorie
  • Deskundige archeologie
  • Burgerleden met verschillende expertises (zoals geschiedenis van de Hoeksche Waard)

Onder het kopje documenten op deze pagina kunt u de erfgoedverordening downloaden.

Wilt u meer informatie over monumenten of informatie over de aanvraag van omgevingsvergunningen van monumenten? Stuur dan een bericht aan ondersteuningomg@gemeentehw.nl. U kunt ondersteuning ook telefonisch bereiken via 14 0186, 088 – 647 10 11 of 088 – 647 12 33.