Noodsteun energiekosten voor verenigingen en stichtingen

Op 7 februari jl. heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld die het mogelijk maakt om dorpshuizen, (sport)verenigingen, kerken en culturele stichtingen zonder winstoogmerk financieel te ondersteunen als zij door stijgende energiekosten in de problemen komen. Verenigingen en stichtingen zijn vaak een ontmoetingsplek en vervullen daardoor een belangrijke functie binnen de Hoeksche Waard. Deze voorzieningen wil de gemeente dan ook graag steunen als dat nodig is.

Er wordt door het Rijk nog gewerkt aan andere regelingen voor sportverenigingen en zwembaden. Naar verwachting zullen deze regelingen uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 opengesteld worden voor aanvragen. Als deze landelijke regelingen niet toereikend zijn, kunnen verenigingen en stichtingen die afhankelijk zijn van variabele tarieven of stijgende huurlasten als gevolg van de energiecrisis, ook een beroep doen op gemeentelijke noodsteun. Als voorwaarde voor de toegekende noodsteun stelt de gemeente als eis dat de vereniging of stichting in gesprek gaat met een energiecoach ter begeleiding van verduurzaming.

Wilt u gebruik maken van de noodsteun voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk? Download hier het aanvraagformulier en mail deze ingevuld naar penl@gemeentehw.nl

Lees hier de regels na die van toepassing zijn op de noodsteun voor energiekosten. Ook kunt u hier het Raadsbesluit teruglezen dat door de gemeenteraad als verordening is vastgesteld.

U kunt hier het oorspronkelijke Raadsvoorstel teruglezen.