Natuurgebieden

Een echt Nederlands polderlandschap met ongekende vergezichten, kronkelende kreken en slingerende dijken. Met karakteristieke dorpen, monumentale panden en jachthavens. Het landschap van de Hoeksche Waard is bijzonder en behoort, dankzij de unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen, sinds 2005 tot één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland.

Langs de Oude Maas liggen grienden, ook wel wilgenakkers genoemd. Staatsbosbeheer beheert de grienden bij Heinenoord. Een deel wordt nog iedere drie jaar gekapt. Vanaf de buitenkaai (de dijk) tussen Heinenoord en de Heinenoordtunnel voert het 600 meter lange Cees Leenheerpad door het wilgenhakhout. Langs de Oude Maas liggen ook twee buitenpolders: de Geertruida Agathapolder en de polder Groot Koninkrijk. Deze natte polders hebben een eigen gemaal. De Geertruida Agathapolder loopt iedere winter bij hoge rivierwaterstanden onder water en wordt in de volksmond De Blankert genoemd. Beide polders zijn rijk aan weidevogels en zitten ’s winters vol met ganzen.

Sinds de afsluiting van het Haringvliet overstromen de buitendijkse gronden alleen ’s winters nog een enkele keer. Op grote delen van de Korendijkse en Beningerslikken grazen nu koeien en paarden. Op deze begraasde delen vindt u nog zoutminnende planten, waaronder zilte schijnspurrie, fraai duizendguldenkruid en melkkruid. Onbegraasde delen liggen vooral langs de oevers van het Haringvliet en het Spui. Hier ontstaan grote ruigtevlakken, bramenstruwelen en bos. In dit afwisselende landschap vinden tal van planten en dieren een plaats. In oktober wordt de grond te nat en keert het vee terug naar de eigenaars. Zo blijft er ’s winters genoeg voedsel over voor de duizenden grauwe ganzen en brandganzen. Op de website van Deltanatuur vindt u meer informatie over Spuimonding-Oost. Dit natuurgebied sluit aan op de Korendijkse Slikken.

Kuipersveer ligt ten noordwesten van de voormalige suikerfabriek van Puttershoek en is ontstaan bij de inpoldering van de oeverlanden van de Oude Maas. Het is een natuurgebied van ongeveer acht hectare groot. In het gebied graast een kleine kudde Schotse Hooglanders. In het afwisselende landschap komen veel verschillende plantensoorten voor, die op hun beurt weer bijzondere insecten en vogels aantrekken. De twee plassen zijn erg geliefd bij eenden, en ook de ijsvogel laat zich regelmatig zien. Kortom, er valt genoeg te beleven in dit kleine gebied!

Het eiland Tiengemeten maakt deel uit van de gemeente Korendijk. De naam duidt op de grootte: een gemet is een oude landmaat en omvat ruim 0,4 hectare. Het eiland was bestemd voor akkerbouw, maar is in 2006 door de Vereniging Natuurmonumenten ontwikkeld tot een natuurgebied. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Natuurmonumenten. Op deze website vindt u onder meer excursies en de vaartijden van de veerpont.

Tiendgorzen is een dynamisch gebied. De ene dag staat het grotendeels onder water, de volgende dag vallen slikvlakten wellicht alweer droog. Dynamiek is zeldzaam in de delta. Het getij is immers door de Deltawerken verdwenen. Het Haringvliet heeft echter een sterk wisselende waterstand en dank zij een gat in de kade van Tiendgorzen én de nieuw gegraven kreken heeft het water hier weer vrij spel. Net als op Tiengemeten, was dit buitendijkse land, akkerbouwgebied. In 2001 is de kade doorgebroken. Er zijn slikvlakten ontstaan, op de kreekoevers gaan riet en biezen groeien en de hogere stukken raken eerst begroeid met pioniers zoals kamille en later met ruigtekruiden. Die natuurlijke ontwikkeling op Tiendgorzen is een voorproefje van het geen op Tiengemeten gaat gebeuren. Voor meer informatie en om te kunnen kijken of er excursies plaatsvinden kunt u kijken op de website van Natuurmonumenten.