Magneetvissen

In Nederland is magneetvissen, het ophalen van ijzeren voorwerpen uit het water met een magneet aan een touw, een steeds populairdere recreatieve activiteit.

Is magneetvissen in de Hoeksche Waard toegestaan?

Magneetvissen is toegestaan, behalve als het gaat om magneetvissen waarbij gevist wordt naar archeologische voorwerpen. Dit is bepaald in de Erfgoedwet. Hierin staat dat archeologische voorwerpen in het water niet mogen worden verplaatst of meegenomen en dus ook niet uit het water mogen worden gehaald. Als u dit wel doet, overtreedt u de Erfgoedwet en kunt u een boete krijgen.

 

  • Op veel plekken in Nederland is in de oorlog gevochten. Ook in de Hoeksche Waard. U weet niet wat u opvist en waar explosieven liggen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) raadt magneetvissen daarom af. Wie toch wapens, munitie of explosieven boven water haalt tijdens het magneetvissen, moet het aan de magneet laten zitten, voorzichtig terug in het water laten zakken en contact opnemen met de politie. Door het explosief van de magneet te halen en terug te gooien is de kans groter dat het afgaat.
  • Op priv√©terrein mag u niet zonder toestemming van de grondeigenaar magneetvissen.
  • Respecteer de omgeving en de rust en veiligheid van de ander watergebruikers.
  • Gooi rotzooi uit het water niet zomaar op de kant of terug in het water, maar neem deze mee.
  • Geef vondsten zoals kluizen, wapens en fietsen die blijkbaar nog maar net in het water liggen aan bij de politie.
  • Hou voldoende afstand tot vissers en gooi de magneet nooit richting boten, watersporters of dieren. Als ergens borden staan die het voor anker gaan van schepen verbieden is het wellicht ook niet verstandig om er te gaan magneetvissen, omdat er zich op de bodem kabels of buizen bevinden die hierdoor beschadigd kunnen worden.
  • Strikt genomen zijn de vondsten die magneetvissers uit het water halen niet hun eigendom. Van gevonden voorwerpen moet volgens de wet aangifte worden gedaan, behalve als de eigenaar direct benaderd kan worden.¬†

 

 

Als u twijfelt over het eigendom van het terrein waar u wilt gaan magneetvissen, neem dan contact met ons op.