Maatschappelijke participatie

Een inclusieve samenleving is een samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Daar mag een laag inkomen niet in de weg staan. U kunt een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld een abonnement of lidmaatschap van een sportclub, bibliotheek of krantenabonnement. U kunt deze bijdrage ook gebruiken voor de kosten van een concert of voorstelling. U kunt per persoon een bijdrage van € 111,-ontvangen per kalenderjaar. Voor mensen met een bijstandsuitkering bij gemeente Hoeksche Waard zal de bijdrage na een eerste aanvraag ieder jaar in februari automatisch worden uitbetaald tot dat de bijstandsuitkering voor levensonderhoud stopt.

Voor wie is de bijdrage maatschappelijke participatie bedoeld?

De bijdrage maatschappelijke participatie is bedoeld voor inwoners van de Hoeksche Waard die ouder zijn dan 18 jaar en hun minderjarige kinderen, die een laag inkomen hebben. U mag daarnaast geen groot vermogen hebben. Voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is dat maximaal € 15.150,-. Voor alleenstaanden is dat maximaal € 7.575,-.

U komt alleen in aanmerking voor de bijdrage maatschappelijke participatie als u een laag inkomen heeft. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. In de tabel onder ‘Inkomenstabel januari 2024’ vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47 of mail naar info@gemeentehw.nl.

Leefsituatie

Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.265,04

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.585,53

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.386,42

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.760,81

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 875,90

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 544,04

De bijdrage die u ontvangt kunt u voor veel doelen gebruiken. U kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken voor een dagje uit, een bezoek aan een voorstelling of concert, een lidmaatschap van een sportclub, bibliotheek, krant, tijdschrift of een televisie-, telefoon- of internetabonnement.

Vraag een bijdrage voor maatschappelijke participatie aan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na invullen kunt u het naar ons mailen of opsturen.

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.