Cultuurhistorische publicatie 'Ambtsketens van de Hoeksche Waard'

In 1853 trad het Koninklijk Besluit in werking dat burgemeesters een penning moesten dragen. Deze eerste ambtsketens zagen er eenvoudig uit. Later werd er meer symboliek toegepast door de zilversmeden en werden het ware kunstwerkjes.

Sinds 1853 waren er 32 ambtsketens in gebruik bij de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Elke ambtsketen heeft zijn eigen verhaal.

Enkele ambtsketens zijn helaas in de loop der tijd verdwenen, ontvreemd of ingeruild voor een nieuwer exemplaar. Er zijn nu nog 24 ambtsketens waarvan er 3 nog dagelijks worden gebruikt: die van de burgemeester, de locoburgemeester en de kinderburgemeester.

Boekje Ambtsketens van de Hoeksche Waard

De geschiedenis van deze ketens leest u in het boekje Ambtsketens van de Hoeksche Waard. Dit boek geeft een mooi overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de ambtsketen als symbool van de burgemeester. Verder zijn in het boekje per vroegere Hoeksche Waardse gemeente een beschrijving en foto’s van de verschillende ambtsketens te vinden.