Spring naar content

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Onder bepaalde voorwaarden kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor het inkopen van een maatwerkvoorziening, zoals begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor persoonsgebonden budget? Neem dan contact met ons op en vraag naar de afdeling Wmo.

  • De hoogte van het Pgb wordt door de gemeente bepaald.
  • De eigen bijdrage wordt niet op het Pgb ingehouden. U mag de eigen bijdrage (het deel van de kosten dat u zelf moet betalen) niet uit het Pgb betalen, maar u moet het zelf betalen.
  • Het Pgb wordt niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale VerzekeringsBank (SVB) betaalt rechtstreeks uw zorgverlener(s). Dit wordt het ‘trekkingsrecht’ genoemd.