Taalhuis - hulp bij lezen, spreken, schrijven

In de Hoeksche Waard wonen naar schatting 8.000 mensen die de Nederlandse taal niet goed kunnen spreken, lezen of schrijven. Dat zijn mensen die thuis een andere taal hebben geleerd, bijvoorbeeld vluchtelingen of andere nieuwkomers. Ook zijn er mensen met een Nederlandse achtergrond, die vroeger nooit goed hebben leren lezen en schrijven. Nederlands kunnen spreken maar ook kunnen lezen, schrijven en de computer gebruiken zijn belangrijk om al uw zaken zelf te kunnen regelen.

Taallessen in de bibliotheek

Het Taalhuis Hoeksche Waard helpt u graag. Het is dé plek waar iedereen die wil, kan oefenen met spreken, schrijven of lezen in het Nederlands. Op verschillende locaties van de bibliotheek zijn er iedere week taallessen. Dit kan in kleine groepjes of individueel. Wat belangrijk is: iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft. Dat kan dankzij de hulp en ondersteuning van opgeleide taalvrijwilligers.

Online Nederlands oefenen

Oefenen met Nederlands spreken kan ook online op maandagavond en woensdagochtend in de Hoeksche Waardse Babbelbox onder leiding van Nederlands sprekende vrijwilligers.

Hulp bij formulieren en omgaan met computer en overheid

Bij het Taalhuis kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van formulieren (Formulierenhulp), het omgaan met de computer (Klik en Tik, Digitaal Spreekuur en Digisterker) en voor informatie over allerlei overheidsdiensten. Op de website van de Bibliotheek Hoeksche Waard vindt u meer informatie.

In de video van Bibliotheek Hoeksche Waard wordt uitgelegd wat het Taalhuis doet.

Wilt u meedoen? Heeft u vragen?

Kijk op de website van de Bibliotheek Hoeksche Waard voor meer informatie of stuur een e-mail naar taalhuis@debhw.nl. Bij de bibliotheek in uw woonplaats kunt u ook persoonlijk meer informatie krijgen. Of neem telefonisch contact op met de Bibliotheek Hoeksche Waard via 0186 – 65 34 32.