Ouderenadviseur en Hoeksch huisbezoek

Het aantal ouderen in Nederland groeit, ook in de Hoeksche Waard. Dat zorgt voor een grotere zorgvraag en meer behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen. In de Hoeksche Waard ondernemen we actie om wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren. Samen met zorg- en welzijnspartners heeft de gemeente Hoeksche Waard daarom de Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2030 ontwikkeld. Daarin richten we ons op preventie en toekomstbestendige oplossingen. Voor het ouderenadvieswerk in de gemeente Hoeksche Waard is deze visie het vertrekpunt.

We willen dat inwoners comfortabel en veilig zelfstandig oud(er) kunnen worden en langer thuis kunnen blijven wonen, met een omgeving die kan helpen. Als dit niet lukt is daar aandacht voor en een voldoende passend en toegankelijk aanbod vanuit maatschappelijke en/of commerciële organisaties, de wijkteams en/of de gemeente.

Werkwijze

Door aan te sluiten bij behoeften en wensen van ouderen kunnen we bijdragen aan het behoud van hun vitaliteit. Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat inwoners zelf nadenken over hoe zij oud willen worden en zich voorbereiden op wat daarvoor nodig is. Het voorbereiden op ouder worden kan gaan over verschillende levensdomeinen, zoals zingeving, gezondheid, wonen en sociale contacten. Ouderen hebben zelf een belangrijke rol om hierover met elkaar en hun naasten te spreken.

Hoeksch huisbezoek

We gaan ervan uit dat ouderen zelf weten hoe zij verbonden willen zijn aan de samenleving. Als dit lastig wordt dan gaan we hierover met hen in gesprek. De ouderenadviseurs spelen daarbij een verbindende en stimulerende rol. Onder het kopje ‘Hoeksch huisbezoek’ staat meer informatie.  

We zien dat ouderen zich als vrijwilliger of mantelzorger al op vele plekken en manieren inzetten om andere inwoners te helpen. We stimuleren ouderen om hun kwaliteiten in te zetten voor de samenleving.

Een foto met daarop de vrijwilligers die de huisbezoeken afleggen.
De vrijwilligers die op huisbezoek gaan.

Gemeente Hoeksche Waard heeft drie ouderenadviseurs in dienst, Magdaleen Rietveld, Karin van der Schee en Wencke Helmreich. Zij zijn er voor alle ouderen van 60 jaar en ouder. Hun taken zijn:

  • ouderen informeren, stimuleren en bewustmaken over onderwerpen rondom Wonen, Zorg en Welzijn;
  • coördinatie van het Hoeksch huisbezoek (75+);
  • verbinden van signalen intern en extern.

Zo zijn zij het aanspreekpunt voor alle 60-plussers in de gemeente Hoeksche Waard die signalen af willen geven over wonen, zorg en welzijn. Zij kunnen ook benaderd worden door familie, buren en professionele medewerkers die contact hebben met ouderen. De ouderenadviseurs beoordelen de signalen, pakken ze op in contact met de oudere en/of spelen deze door aan partijen en organisaties die deze mee kunnen nemen in de ontwikkeling van hun beleid en in hun aanbod.

De ouderenadviseurs zijn telefonisch of via e-mail te bereiken:

Voor Oud-Beijerland:
Magdaleen Rietveld (di-wo-do-vrmorgen): 

088 – 647 16 28

magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl

Voor Hoeksche Waard West:
Karin van der Schee (ma-wo-do):   

088 – 647 19 71

karin.vanderschee@gemeentehw.nl

Voor Hoeksche Waard Oost:
Wencke Helmreich (di-wo-vr)

088 – 647 17 73

wencke.helmreich@gemeentehw.nl

Het Hoeksch huisbezoek is een instrument om met ouderen in gesprek te komen over wat zij zelf doen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en sociaal betrokken te blijven met de omgeving en wat zij daarbij nodig hebben. Vrijwilligers voeren het huisbezoek uit; ieder adres krijgt één keer per 3 jaar een uitnodiging om mee te doen.

De vrijwilliger signaleert en sluit aan met enkelvoudige informatie tijdens het huisbezoek.

Wanneer er sprake is van een individuele hulpvraag pakt de ouderenadviseur dit op; in samenspraak met de oudere zelf kan de ouderenadviseur dan verwijzen naar een passend aanbod of oplossing. Ook worden de ouderen gestimuleerd en positief bekrachtigd op wat zij zelf al doen.

De onderwerpen die bevraagd worden bij het Hoeksch huisbezoek zijn ingedeeld op basis van vijf leefdomeinen:

  • Wonen
  • Leefomgeving
  • Gezondheid, welzijn en zorg
  • Zingeving, meedoen en vrije tijd
  • Financiën.

Wegwijs is een magazine van de gemeente voor 75-plussers in de Hoeksche Waard. Het wordt gemaakt door een redactie van senioren. Het blad verschijnt twee keer per jaar (april en oktober) en  wordt gevuld met onderwerpen die we van ouderen horen. Wegwijs kent vaste rubrieken zoals de Estafettecolumn, Ontmoeting, Alleen verder, Actief, Wonen, Van de gemeente, Uit de praktijk van, Bijzonder, Mantelzorg, Echt Hoekschewaards en Wetens(w)aardigheden.

De laatste 2 edities kunt u op de pagina ‘Seniorenmagazine ‘Wegwijs” downloaden.

Mevrouw Kwak is blij met Hoeksch huisbezoek

“Het helpt mij om zo lang en fijn mogelijk thuis te blijven wonen”

Marga Kwak-Keijser is 81 en woont sinds 2 februari 1971 met veel plezier in de Hoeksche Waard. De geboren Rotterdamse verhuisde 53 jaar geleden met haar man naar een charmante vrijstaande woning in Numansdorp. Hoewel ze een dagje ouder wordt, wil ze daar zo lang mogelijk blijven wonen. Tijdens een huisbezoek van een vrijwilliger kreeg zij nuttige adviezen. “Ik ben dingen te weten gekomen die ik niet wist. Dat kan ik weer doorvertellen aan mijn schoonzus en zwager.”

“Het begon met een brief van de gemeente, waarin uitleg stond over het Hoeksch huisbezoek. Daarna werd ik gebeld en kon ik aangeven of ik interesse had en wanneer zo’n bezoek mij het beste uitkwam. Deze man was heel vriendelijk. Hij vertelde dat hij als vrijwilliger namens de gemeente langskomt om te luisteren naar mijn wensen en behoeften op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hij weet veel over verschillende vormen van ondersteuning en voorzieningen in mijn buurt”, legt mevrouw Kwak uit.

Vriendelijke en betrouwbare vrijwilliger

Na 3 weken belde de vrijwilliger bij haar aan. “Mijn kinderen vonden dat wel een beetje spannend. In deze tijden kun je niet meer zomaar voor iedereen de deur opendoen. Voor mij voelde het goed, hij kon zich legitimeren en het was duidelijk waarvoor hij kwam. Hij gaf een leuke inleiding over zichzelf en daarmee was het ijs gelijk gebroken.”

“Er komt veel op je af”

Nadat haar man verleden jaar juli overleed, brak een moeilijke tijd voor de Numansdorpse aan. Het verdriet is nog duidelijk voelbaar. Liefdevol vertelt ze over hem. “Na 57 jaar huwelijk ben je sterk met elkaar verbonden. We hadden allebei zo onze eigen dingen die we regelden. Na zijn overlijden kwam er veel op me af. Ook dingen waar ik geen of minder verstand van heb. Ik heb een financiële man ingeschakeld die me adviseert.” Ook het bezoek van de vrijwilliger Hoeksch huisbezoek was voor mevrouw Kwak meer dan welkom. “Ik kan alle inlichtingen gebruiken. Tijdens zo’n huisbezoek hoor je van alles en krijg je informatie over onderwerpen die je op weg kunnen helpen.”

Mevrouw Kwak rijdt nog auto, zit op schilderles en heeft veel sociale contacten. Regelmatig wordt ze door vrienden uitgenodigd om te komen eten. En via de Rotary kan ze meedoen aan uitjes. “Soms zie ik ertegenop om ergens alleen naartoe te gaan. Het is nog zoeken naar een nieuwe balans. De vrijwilliger toonde oprechte belangstelling en luisterde naar mijn verhaal. Hij leefde zich in, stelde vragen en had allerlei informatie bij zich. Zo vertelde hij over Stichting Vier het Leven. Via deze organisatie kun je samen met een vrijwilliger en met leeftijdsgenoten naar een theater, filmhuis, bioscoop of museum in de buurt gaan. Daar ga ik zeker over nadenken.”

Folders met informatie over allerlei onderwerpen

Tijdens het huisbezoek werden er allerlei onderwerpen besproken die gaan over wonen, de leefomgeving, welzijn, vrije tijd, financiën en gezondheid. Heel handig vindt mevrouw de folders die de vrijwilliger bij zich had. “Ik heb een map gemaakt waarin ik al dat materiaal heb verzameld. Voor mij is dat een praktisch naslagwerk. Er zit van alles bij. Zoals informatie over de rijbewijskeuring, hoe je je administratie op orde houdt en waar je terecht kunt voor rouw- en verliesverwerking en ontmoetingsplekken. Maar ook informatie over DigiMaatje en over brandpreventie.”

“Ik wist niet wat ik kon verwachten”

“Toen ik de uitnodiging kreeg, wist niet wat ik kon verwachten. Achteraf kan ik zeggen dat ik er veel aan heb gehad.” Tijdens het bezoek kwamen ook  de Slim Langer Thuis-woning in Oud-Beijerland en Lang Leve Thuis met de gratis woningscan ter sprake. Beiden bedoeld om inwoners te helpen om (langer) veilig en comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Met hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning. In haar woning is daar al rekening mee gehouden. De meegebrachte bewaargids ‘Stap voor stap naar energiezuinig & duurzaam wonen’ kan mevrouw Kwak goed gebruiken. “Ik heb zelf radiatorfolie aangebracht. “Wat ik kan doen, dat doe ik”, besluit ze vol energie.

Vrijwilliger Adri over huisbezoek bij oudere Hoeksche Waarders

“Ik maak mooie dingen mee”

Adri Stuurman heeft jarenlang in het ziekenhuis en in de wijkverpleging gewerkt. Zij kwam bij veel gezinnen over de vloer. Toen haar man met pensioen ging, stopte ze zelf ook. Maar na een tijdje begon het te kriebelen. Als vrijwilliger ‘Hoeksch huisbezoek’ gaat ze sinds 2020 bij 75-plussers langs die zelfstandig wonen. “Ik kom één keer langs. Zo ontmoet ik iedere keer weer nieuwe mensen en maak ik mooie dingen mee.”

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om van ouderen zelf te horen welke wensen en behoeften zij hebben op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarom vinden er ‘Hoeksche huisbezoeken’ plaats. Vrijwilligers gaan graag met oudere inwoners in gesprek, ook als het gewoon goed met ze gaat. Dat geeft de gemeente een compleet beeld van de 75-plussers in de Hoeksche Waard. Elke 75-plusser krijgt eenmaal in de 3 à 4 jaar een uitnodiging voor een huisbezoek. Het bezoek duurt gemiddeld zo’n 1,5 uur.

Veel oudere inwoners stellen een huisbezoek op prijs

Adri krijgt jaarlijks 60 adressen om te bezoeken. “Een groot voordeel is dat ik mijn eigen tijd kan indelen. Zo houd ik ruimte over voor vakantie, om op te passen bij mijn kleinkinderen en om te sporten.” De reacties zijn wisselend als ze belt: “Sommigen vinden het leuk, anderen zien er niets in of hebben het te druk met allerlei activiteiten of gaan eropuit met de caravan. Toch stellen de meesten het wel op prijs als ik uitleg wat ik kan betekenen.”

De kunst van het luisteren

“Mensen maken veel mee in hun leven. Soms is een partner of kind overleden of zijn er gezondheidsproblemen. Ik luister. In het gesprek vraag ik altijd welk cijfer ze hun leven geven. Een mevrouw van 82 gaf eens een 10: ze ging nog op de fiets naar het ziekenhuis en maaide op een tractor het gras. Als vrijwilliger moet je goed kunnen luisteren en inlevingsvermogen hebben. De kunst van het luisteren is ook horen wat iemand zelf niet zegt. Het is fijn als er familie bij is. Soms merk ik dat iemand het lastig vindt om een antwoord te geven. Dan vraag ik hoe een zoon of dochter het ervaart.”

Adri ziet af en toe dat iemand het moeilijk heeft. “Als de verwarming bijvoorbeeld niet aanstaat, dan kunnen er misschien geldproblemen of andere problemen spelen. Ik vertel dan over de Geldgids en geef de tip die door te nemen met de kinderen. Mensen zijn vindingrijk. Ooit kwam ik bij een weduwe. Elke avond at zij samen met haar kinderen die ook alleen waren. Ze deelden de kosten”.

Handige informatie over activiteiten of hulp, voor nu of in de toekomst

Bij het huisbezoek kunnen mensen een map inkijken, met onder andere informatie over brandpreventie, organisaties die hulp en activiteiten zoals computerlessen aanbieden of een levenstestament. “Ik kijk breder dan alleen de persoon waarvoor ik kom. Zo laat ik een partner in een rolstoel de beweegkaart zien. Of vraag ik een dochter of ze mantelzorgondersteuning nodig heeft.” Verder wijst Adri op de Compaan. Met deze tablet kun je onder andere mailen, beeldbellen en foto’s bekijken. “Soms probeer ik iemand over te halen om naar een Huiskamer van de Wijk te gaan. Vaak wordt gedacht dat daar alleen mensen zitten die de weg kwijt zijn. Het is juist een plek voor jong en oud, voor een praatje, om andere mensen te ontmoeten of mee te doen aan een activiteit.”

Samen vragen invullen over wonen, welzijn en gezondheid

Samen met de inwoner vult de vrijwilliger vragen in over wonen, de leefomgeving, welzijn en gezondheid. Na afloop wordt een verslag gedeeld met de ouderenadviseur van gemeente Hoeksche Waard. “Sommige mensen zijn eenzaam of hebben een laag zelfbeeld. Ze gaan naar clubjes of vriendinnen, maar het huis is leeg als ze thuiskomen. Ik geef tips om er anders mee om te gaan. Mijn advies is: blijf er niet mee rondlopen. Een ouderenadviseur kan verwijzen naar een passend aanbod of meedenken in een oplossing. Ik vraag of die contact mag opnemen, maar het houdt op als iemand geen hulp wil. Wel laat ik altijd ik een briefje achter met mijn naam en die van de ouderenadviseur.”

Alle vrijwilligers volgen een training van 2 dagdelen. Maandelijks komen ze samen om van elkaar te leren. “Het blijft boeiend. Zo vergeet ik nooit die 2 mensen die elkaar tegenkwamen op de begraafplaats, ieder bij hun eigen overleden partner. Ze raakten in gesprek en zijn samen verdergegaan. Het is fijn om van ouderen zelf te horen hoe het met ze gaat. Ik zie mezelf dit nog wel een aantal jaren doen.”