Eigen bijdrage Wmo

Vanaf 2020 geldt voor de Wmo een abonnementstarief: de maximale eigen bijdrage is dan € 19,- per maand. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Neem dan contact op met team Wmo. Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. U kunt bellen met afdeling Wmo via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of mailen naar contactwmo@gemeentehw.nl.