Onderwijs in de Hoeksche Waard  

Gemeente Hoeksche Waard heeft een breed aanbod aan scholen, van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot beroepsopleidingen. Er zijn scholen voor speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook heeft de Hoeksche Waard een Taalklas en een school voor onderwijs aan nieuwkomers. Er zijn openbare scholen en scholen met een specifieke levensbeschouwelijke richting of onderwijsfilosofie.

Informatie over voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen en stages in de Hoeksche Waard, vindt u op de website werken en leren in de Hoeksche Waard.

De onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het inspectierapport van elke school kunt u inzien op de website van de Inspectie van het Onderwijs

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. In Nederland gaan de meeste kinderen vanaf 4 jaar naar school. U kunt uw kind al eerder inschrijven op een basisschool. Dit mag vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Meld uw kind minimaal 10 weken voordat het 4 jaar wordt aan op de basisschool.

Er zijn binnen de gemeente geen specifieke regels of afspraken over het aanmelden op de basisschool. U kunt dus contact opnemen met de school van uw keuze. Vaak organiseren scholen kennismakingsmomenten. U kunt ook bij meerdere scholen gaan kijken.

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Ook moet u betalen als u gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang). Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Met schoolgaande kinderen kan er sprake zijn van overige schoolkosten, zoals de kosten voor een schoolreisje, het aanschaffen van woordenboeken of een goede fiets. In gezinnen met een laag inkomen is hier niet altijd genoeg geld voor. Deze gezinnen kunnen een financiële bijdrage aanvragen via de Meedoenregeling. Ga voor meer informatie naar  de pagina Meedoenregeling.

Alle scholen/schoolbesturen zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband.  Samen zijn de deelnemers verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elke leerling in de Hoeksche Waard.

In de Hoeksche Waard zijn drie samenwerkingsverbanden actief:

Voor vragen over specifieke ondersteuning op school of over speciaal onderwijs kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband.

In sommige situatie is er voor uw kind vervoer naar school nodig. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of vanwege de reisafstand naar een passende onderwijsplek. Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Ga voor meer informatie naar de pagina leerlingenvervoer.