Lokale Educatieve Agenda (LEA)

De Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard 2023-2026 is opgesteld door gemeente Hoeksche Waard en partners uit onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Het doel is alle kinderen en jongeren uit de Hoeksche Waard optimale ontwikkelingskansen te bieden In de LEA staat hoe we de komende jaren bijdragen aan dit doel. Voor de periode 2023-2026 zijn 9 thema’s benoemd met daaraan gekoppeld verschillende acties. In de Factsheet LEA 2023-2026 staat een samenvatting van de LEA.