Leerplicht en verzuim

Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op een school. Jongeren vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun aanwezigheid op school.

De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn verantwoordelijk voor de preventie, toezicht en handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht. LVS geeft daarnaast ook uitvoering aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten. 

Naar school gaan of een opleiding volgen is niet voor iedereen even makkelijk. LVS helpt jongeren, kinderen en hun ouders als naar school gaan even niet lukt. LVS adviseert en ondersteunt als er sprake is van schoolverzuim of uitval. Daarbij zet LVS, als het nodig is, in op een integrale aanpak. De problemen van de jongere en het vinden van een passende oplossing staan hierbij centraal.

LVS geeft informatie en advies aan ouders, jongeren en professionals over: 

  • leerrecht
  • extra verlof
  • vrijstellingen
  • schoolverzuim 
  • thuiszitters
  • kwalificatieplicht

LVS is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer (078) 770 85 00, of kijk op de website van LVS.

Als een leerling zonder geldige reden wegblijft van school, dan wordt dat ongeoorloofd verzuim genoemd. Bijvoorbeeld bij regelmatig te laat komen, spijbelen en buiten de schoolvakanties op vakantie gaan (‘luxe verzuim’).

Iedere school heeft een aanpak om schoolverzuim van de leerlingen tegen te gaan. Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, dus afwezig is zonder toestemming, dan meldt de school dat aan de leerplichtconsulent van LVS. De leerplichtconsulent controleert de verzuimmelding en gaat op zoek naar de reden en oorzaak van het schoolverzuim.

De leerplichtconsulent neemt contact op met de ouders/verzorgers of met de leerling om een afspraak te maken. Na het gesprek kan de leerplichtconsulent verdere actie ondernemen. In de gesprekken staan de situatie en mogelijkheden van de leerling centraal. Er wordt samen gezocht naar een oplossing, zodat de leerling weer naar school gaat.

De Rijksoverheid stelt een deel van de vakanties wettelijk vast per regio, zoals de kerstvakantie, een week meivakantie en de zomervakantie. De schoolvakanties per regio vindt u op de website van de Rijksoverheid. Gemeente Hoeksche Waard valt onder de regio Midden.

De overige vakanties mag de school zelf vaststellen. De scholen in gemeente Hoeksche Waard maken hierover gezamenlijke afspraken. Om zeker te weten welke vakanties een school heeft, kunt u het beste bij de school zelf informeren.

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u in bepaalde gevallen toestemming krijgen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Bekijk de regels, uitzonderingen en voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.