Kinder- en peuteropvang

Kinderopvang moet goed en veilig zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En ouders moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een vorm van kinderopvang. Dit kan een kinderdagverblijf, gastouder, buitenschoolse opvang of peuteropvang/peuterspeelzaal zijn.

Elke vorm van professionele opvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.  Het aanbod van geregistreerde opvang in gemeente Hoeksche Waard vindt u via onderstaande button op de website van het landelijke register opvang.

Kosten kinderopvang

Als u gebruikmaakt van een kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang, betaalt u de kosten voor de opvang in eerste instantie zelf. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de kosten, via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of de gemeentelijke bijdrage. U betaalt altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Kosten peuteropvang

Wij vinden het belangrijk dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool. Ook kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld ouders waarvan één van de twee partners werkt. Daarom subsidieert gemeente Hoeksche Waard een opvangaanbod voor deze groep peuters. Peuteropvang, ofwel de peuterspeelzaal, is kortdurende opvang voor twee dagdelen per week. Alle peuters kunnen gebruik maken van deze peuteropvang. Uw gezinssituatie is bepalend voor de wijze van bekostiging:

  • ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen een bruto uurprijs aan de aanbieder van peuteropvang. De ouders ontvangen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en daarmee blijft er een netto bedrag over voor eigen rekening (de inkomensafhankelijke eigen bijdrage).
  • ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen direct een netto eigen bijdrage aan de peuteropvang organisatie. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. De gemeente bekostigt het overige gedeelte aan de peuteropvang. Ouders hoeven niets aan te vragen bij de gemeente, zij kunnen zich aanmelden bij de peuteropvang organisatie.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen, niet door uw gezinssituatie. Ouders mét en zónder kinderopvangtoeslag, met een vergelijkbaar inkomen, betalen dus dezelfde eigen bijdrage.

Maakt u gebruik van geregistreerde opvang? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. U komt in aanmerking voor deze toeslag als u én uw partner werken, of een opleiding of een traject naar werk volgen. Ook alleenstaande werkende ouders of co-ouders kunnen in aanmerking komen. Kijk op de website van de Belastingdienst of u recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan. 

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang u maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in uw situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van uw toeslag. Geef veranderingen, zoals in de hoogte van uw inkomen en opvanguren, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

08-01-2020 – De kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst is een actueel onderwerp in Nederland. Ook in de Hoeksche Waard zijn er helaas mensen gedupeerd geraakt door de manier waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd. Dit kan gevolgen hebben op de financiële situatie, het werk, het gezin etc. Wijkteam Hoeksche Waard is er voor deze Hoeksche Waarders.

Dus woont u in de Hoeksche Waard en bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire? En heeft u vragen over de situatie waarin u zit of heeft u behoefte aan ondersteuning voor u en/of uw gezin? Neem dan contact op met het wijkteam. Zij zijn er voor u!

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Wijkteam Hoeksche Waard

Telefonisch via 088 – 123 99 25 of via e-mail naar info@wijkteamHW.nl. Geef alstublieft aan dat het gaat om de kinderopvangtoeslag affaire. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

 

Soms is er sprake van een taalachterstand of een vertraagde (taal)ontwikkeling bij jonge kinderen. Voor deze peuters is het belangrijk dat de ontwikkeling gestimuleerd wordt, om een goede start te kunnen maken op de basisschool. Verschillende opvangorganisaties bieden daarom voorschoolse educatie (VE) aan. Het consultatiebureau stelt vast welke peuters hiervoor in aanmerking komen. Als uw kind een VE-indicatie heeft, mag uw kind extra dagdelen naar de opvang komen. Afhankelijk van de peuteropvang organisatie betekent dit dat uw kind één, twee of drie extra dagdelen mag komen. U betaalt hiervoor niets extra’s.

Sociaal medische indicatie voor kinderopvang (SMI)

Bent u tijdelijk niet in staat om volledig voor uw kinderen te zorgen om sociale of medische redenen en heeft u daarom kinderopvang nodig? En komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u mogelijk van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Neem contact op met gemeente Hoeksche Waard, team Opvoeden en Opgroeien of met uw contactpersoon binnen het Jeugdteam. Download hiervoor het SMI aanvraagformulier en vul dit in. U kunt het formulier opsturen of mailen naar ons.

Gemeenten zijn op basis van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De Dienst Gezondheid en Jeugd voert in opdracht van de gemeente inspecties uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Er wordt gekeken naar onder andere de ruimte- en inrichtingseisen en de fysieke en sociaal-emotionele veiligheid. Als een kinderopvanginstelling of gastouder niet aan de wettelijke eisen voldoet volgen er sancties. Bekijk de rapporten van toezicht en handhaving op de website van landelijk register kinderopvang.

Neem gerust contact met ons op via 14 0186 of info@gemeentehw.nl. Onze medewerkers helpen u graag.

Wilt u zelf kinderopvang of gastouderopvang starten, gegevens van een bestaande locatie voor kinderopvang wijzigen, of wilt u bestaande kinderopvang uit het register laten verwijderen? Gebruik dan een meldings- of wijzigingsformulier van de Rijksoverheid.