Innovatie Jeugdhulp en Wmo

Om de zorg voor jong en oud goed en betaalbaar te houden – ook in de toekomst – zijn slimme en vernieuwende ideeën en initiatieven nodig die goed aansluit bij de behoeften van onze inwoners. We geloven dat de samenleving  zelf verantwoordelijk is voor veranderingen die wenselijk en noodzakelijk zijn en dat wij als overheid onderdeel zijn van deze samenleving. Dit willen we bereiken door hier actief en in gezamenlijkheid aan te werken en vooral door te DOEN!

Ideeën

Wij hebben geen vast eisenpakket over hoe het idee of initiatief eruit moet zien. Daarover gaan we juist graag in gesprek! Wat we belangrijk vinden is dat de ideeën of initiatieven ‘anders’ zijn. Gedacht vanuit de inwoner, een andere werkwijze hebben en bijvoorbeeld efficiënter of beter werken, preventief zijn, aanvullend of van meerwaarde zijn op het aanbod dat er al is, en bijdragen aan de eigen kracht of deelname aan de samenleving.

Heeft u een idee of werkt u aan een initiatief dan willen we graag met u in gesprek! Wilt u onderstaand formulier invullen met een korte omschrijving van uw idee of initiatief? Wij nemen dan contact met u op.

Mede door de decentralisatie in de zorg krijgen gemeenten er meer verantwoordelijkheden bij. Tegelijkertijd neemt ook het aantal zorgvragers toe. Dat we ouder worden, gaat ook gepaard met meer hulpverlening. Die uitdaging hebben gemeenten overal in het land met twee handen aangepakt: door te kijken of de zorg ook anders kan worden georganiseerd.

Ook in de Hoeksche Waard zijn die voorbeelden van innovatie in de zorg te vinden. Zorgaanbieders met een goed idee kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit een innovatiebudget. Daardoor blijft het ook bij een groeiende zorgvraag mogelijk kwetsbare inwoners op maat te bedienen.

Hieronder vindt u een greep uit de projecten:

 • De Striensche Zorgcoöperatie
 • Lange Leve Thuis
 • Odensehuis
 • Safewings
 • Automaatje
 • Voorzorg
 • Overbrugging
 • Dementievriendelijke samenleving
 • Hoeksche Huiskamers
 • Slim Langer Thuis
 • Van Bank naar Baan
 • Buurtcirkels
 • Valpreventie
 • Formulierenhulp Humanitas
 • Hoeksche Hulplijn
 • Kivido Kinderraad
 • Prezorg
 • Café Gezien

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer Schaap. U kunt hem bereiken via e-mailadres ferrie.schaap@gemeentehw.nl.