Hulp bij een echtscheiding

Als u in scheiding ligt, komt er veel op u af. Emotioneel is dit een vervelende periode voor u en uw gezin, maar ook praktisch moet u van alles regelen. Er zijn verschillende organisaties die u en uw gezin kunnen helpen. Op deze pagina vindt u hiervan een overzicht.

Heeft u vragen over veranderingen in uw financiële situatie, ervaart u emotionele problemen vanwege de scheiding of heeft u vragen over de nieuwe woonsituatie? Wijkteam Hoeksche Waard helpt u graag.

Merkt u dat uw kinderen van slag zijn vanwege de scheiding en heeft u daar vragen over? Dan kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren). De schoolmaatschappelijk werker geeft informatie en advies en kan u en uw kinderen begeleiden. Wanneer er intensievere hulp nodig is, kan de schoolmaatschappelijk werker u en uw kinderen ook verwijzen naar professionals van het Jeugdteam Hoeksche Waard of Wijkteam Hoeksche Waard.

Hieronder vindt u allerlei informatie die nuttig kan zijn als u te maken krijgt met een scheiding.

Als u gaat scheiden moet u ook financiële en juridische zaken regelen. U afspraken maken over de woning, de inboedel, het vermogen, alimentatie en eventuele schulden.

Voor een echtscheiding is altijd een advocaat nodig

Hoe meer u gezamenlijk en in goed overleg kan voorbereiden hoe beter (en goedkoper) dat vaak is. Zo kan er gekozen worden voor een gezamenlijke advocaat of een mediator. Deze helpt u bij het opstellen van een ouderschapsplan en stelt voor u het echtscheidingsconvenant op. Soms is een gezamenlijk traject niet mogelijk en heeft u behoefte aan een eigen advocaat. Met deze advocaat gaat u dan aan de slag om uw wensen over een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant in kaart te brengen. Deze begeleidt u in de procedure bij de rechtbank. In welke fase van een echtscheiding u zich ook bevindt, een gezamenlijke regeling behoort altijd tot de mogelijkheden. Pas wanneer u er samen echt niet uitkomt, zal de rechter de knoop doorhakken. Op de website van het Juridisch Loket en op de website van de Rijksoverheid vindt u voor uw echtscheiding een handig stappenplan.

Financiële gevolgen scheiden

Het einde van uw relatie kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat deze verandering betekent voor u? De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op uw financiële vragen. De checklist van de Belastingdienst geeft inzicht in de acties, die u moet ondernemen. Met de handige tool op Bereken uw recht ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen. Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met sociaal raadslieden.

Voor kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. Als ouder wilt u uw kind hierbij zo goed mogelijk begeleiden. Er verandert veel voor kinderen als ouders uit elkaar gaan. Geef uw kind de tijd en de ruimte om daar op een eigen manier mee om te gaan. Reacties op deze veranderingen kunnen zich uiten in angst, onzekerheid, verdriet, onmacht en boosheid. Het is ook mogelijk dat u bij uw kind opluchting ziet. Laat merken dat u de gevoelens en reacties van uw kind begrijpt. Zoek als het nodig is voor uw kind en voor uzelf steun bij vertrouwde personen. Wees u ervan bewust dat u niet altijd de gesprekspartner kunt zijn voor uw kind, omdat uw kind bang kan zijn om u boos of verdrietig te maken. Belangrijke uitgangspunten:

 • Zet respectvol ouderschap neer.

Maak als scheidende ouders zo snel mogelijk (tijdelijke) afspraken over de zorg voor uw kind. Overleggen en afspraken maken kan soms lastig zijn, zeker als er veel emoties spelen. Laat persoonlijke conflicten en emoties niet doorwerken in de afspraken die u maakt voor het kind. Als u zich kunt blijven opstellen als ouders in plaats van ex-partners maakt dit het samenwerken vaak een stuk gemakkelijker.

 • Creëer rust voor de kinderen en uzelf.

Houd uw kind buiten de relatieproblemen, buiten ruzies en buiten uw eigen emoties over de ex-partner. Zeg geen slechte of vervelende dingen over uw ex-partner en maak geen verwijten, hoe boos of verdrietig u ook bent. Uw ex-partner is en blijft de ouder van uw kind. Uw kind is loyaal naar beide ouders en wil ook van beide ouders kunnen houden.

 • Omgang met beide ouders.

Elk kind heeft recht op omgang met beide ouders, ook als ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Houd uw kind niet weg van de andere ouder. Dit schaadt een kind in zijn of haar ontwikkeling. Als u geen goede omgangsregeling tot stand kan brengen zoek hier dan begeleiding bij.

 • Zorg goed voor uzelf en zorg goed voor uw kind.

Het lijkt zo eenvoudig, maar het schiet er vaak bij in. Zorg goed voor uzelf, eet gezond, slaap voldoende en zoek naar voldoende ontspanning. Een scheiding vraagt veel aandacht en energie, zorg dat je voldoende positieve energie kan opdoen. Zoek afleiding bij familie, vrienden en in de buurt. Als uw kind heerlijk een middag bij een hobbyclub of sportvereniging kan ontspannen, is dat fijn voor u allebei.

Heb jij gescheiden ouders en wil je tips? Wil je laten horen wat je denkt, voelt en vindt van de scheiding van je ouders? Of wil je praten met een Online Buddy die ook gescheiden ouders heeft? Kijk dan op de website van Villa Pinedo. Ook kun je altijd terecht bij je schoolmaatschappelijk werker en zijn er groepen speciaal voor kinderen van gescheiden ouders (zie hulp en ondersteuning).

Voor hulp voor u en uw kinderen kunt u contact opnemen met het Wijkteam of het Jeugdteam Hoeksche Waard. Een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren) is ook mogelijk. Daarnaast biedt gemeente Hoeksche Waard de volgende (gratis) hulpprogramma’s: Voor ouders:

 • Gescheiden Opvoeden/Parallel Ouderschap
 • Bemiddeling
 • SCHIP aanpak
 • Ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding
 • Stiefplan coaching (ouders/stiefouders)

Voor meer informatie over deze hulpprogramma’s, kunt u contact opnemen met het Wijkteam of het Jeugdteam. Voor kinderen:

 • Stoere Schildpadden (4 tot 6 jaar)
 • Dappere Dino’s (6 tot 8 jaar)
 • KIES (Kinderen In Een Scheidingssituatie) (8 tot 12 jaar)

Voor meer informatie over deze groepen en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker van de basisschool van uw kind.