Herkennen van kindermishandeling

En wat te doen met signalen

Helaas zijn er nog elke dag kinderen slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. In elke klas in Nederland is minimaal 1 kind slachtoffer van kindermishandeling. Dit is 1 kind te veel. Dit zijn cijfers die wij liever niet zien, daarom is de aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling belangrijk.

De overheid is wettelijk verplicht om te zorgen dat er hulp, ondersteuning en bescherming georganiseerd is binnen de gemeente. Dat is dan ook landelijk en lokaal geregeld. Op deze pagina delen wij informatie voor inwoners en professionals die van belang is rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

poster over huiselijk geweld

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen bij het signaleren en handelen als er mogelijk of mogelijk sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling. Bekijk hier een filmpje over de meldcode.

De meldcode bestaat uit 5 stappen:

Stap 1: Breng de signalen in kaart

Stap 2: Overleg met een deskundige collega (aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling) of Veilig Thuis

Stap 3: Praat met de ouders en het kind In deze stap wordt de professional geadviseerd een gesprek met de ouders (als er kinderen aanwezig zijn in het gezin ook met kinderen) te voeren over de feitelijke signalen en zorgen die er zijn. Een gesprek over een ingewikkeld onderwerp kan lastig zijn. Lees hier meer informatie over het voeren van het juiste gesprek.

Stap 4: Weeg het geweld

Stap 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig? Het doorlopen van deze stappen leidt niet per definitie tot een melding bij Veilig Thuis, maar het helpt professionals bij het in kaart brengen van de eventuele vervolgstappen.  Dit kan zijn het bieden van eventuele ondersteuning om de signalen weg te nemen en de omgeving voor iedereen veilig te maken. Elk gezin heeft een netwerk met mensen die mogelijk kunnen helpen bij het veiliger maken van de omgeving. Lees hier meer over het informele netwerk en het belang om hiermee samen te werken.

Hoe en wanneer gebruik ik de meldcode op de juiste manier?

Lees hier meer informatie over het handelen en het gebruik van de meldcode.      

Elk jaar wordt er tijdens de Week tegen Kindermishandeling (week van 20 november) extra aandacht gevraagd voor dit thema. Extra aandacht op het thema blijft nodig, want de cijfers wijzen uit dat er nog steeds kinderen in een onveilige omgeving opgroeien. Lees hier meer informatie over deze week.

Webinar kindermishandeling bij het jonge kind

In de Week tegen de Kindermishandeling organiseren Stichting Groei Veilig en FABRIEK69  in samenwerking met de gemeente een interactief webinar met als thema “kindermishandeling bij het jonge kind”.  Een must-see voor professionals die mét (jonge) kinderen werken, zoals leerkrachten en pedagogen op de groep van de kinderopvang en het basisonderwijs. In het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe praat je met een kind in de leeftijd van 3-6 jaar over dit onderwerp?
  • Wat zijn signalen van kindermishandeling bij het jonge kind? En wat past echt bij de ‘normale ontwikkeling’?
  • En als je al signalen hebt, hoe maak je deze op een goede manier bespreekbaar?
  • Wat zijn in deze do’s en don’ts?
  • Wat doe je als het kind wat loslaat over een onveilige thuissituatie?
  • Zijn deze vragen voor jou herkenbaar?

Het webinar vindt plaats op woensdag 22 november en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Als je je hebt ingeschreven ontvang je een week van tevoren de inlog link op je e-mailadres. Schrijf je hier in voor het webinar.    

Bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt in de meldcode ook verwezen naar de organisatie Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis kun je terecht voor vragen over alle vormen van huiselijk geweld. Zij geven advies op de vraag die je voor hen hebt, maar zij zijn ook de organisatie waar je vermoedens en of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt melden. In de meldcode staat contact met Veilig Thuis ook benoemd. Daarnaast kunnen mensen uit het informele netwerk ook contact opnemen met Veilig Thuis als zij zorgen hebben over een onveilige thuissituatie.