Blijk van Waardering 2023

Mantelzorgers, familie of vrienden van mantelzorgers, zorgvragers en betrokken zorgaanbieders kunnen ieder najaar een Blijk van Waardering aanvragen. Dit is in 2023 een Cadeaubon Hoeksche Waard ter waarde van € 50,-. De bon wordt -zoals de naam al zegt- als blijk van waardering bezorgd bij mantelzorgers.

Hoe vraag ik een Blijk van Waardering aan?

Mantelzorgers vragen zelf de Blijk van Waardering aan. Dit kan door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen.

U stuurt dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend zonder postzegel naar:

MEE Mantelzorg regio Zuid-Hollandse Eilanden
Antwoordnummer 32
3200 VB Spijkenisse

Het aanvraagformulier moet voor 30 november ontvangen zijn door MEE. Aanvragen die na 30 november binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Het is mogelijk dat een consulent mantelzorgondersteuning van MEE Mantelzorg na ontvangst van uw aanvraag telefonisch contact met u opneemt, omdat er extra informatie nodig is.

Onder mantelzorgers verstaan wij iedereen die minimaal drie maanden, minstens acht uur per week, voor iemand zorgt. Het gaat om zorg en ondersteuning die u geeft aan iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft en die door een ziekte of een beperking, iets niet (volledig) zelf kan. Denk hierbij aan het helpen met wassen, aankleden, douchen, eten of doktersbezoek. Deze ondersteuning biedt u in de thuissituatie of aan iemand die in een zorginstelling woont.

  • De waardering is voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Er kan maximaal één waardering per mantelzorger worden aangevraagd.
  • De Blijk van Waardering kan alleen door de mantelzorger zelf aangevraagd worden.
  • Bent u op dit moment geen mantelzorger meer, maar heeft u eerder dit jaar wel intensief voor iemand gezorgd? U kunt de Blijk van Waardering aanvragen.
  • Woont degene voor wie u zorgt in de Hoeksche Waard, maar woont u als mantelzorger buiten de Hoeksche Waard? U kunt de Blijk van Waardering Hoeksche Waard aanvragen.
  • Woont degene voor wie u zorgt buiten de Hoeksche Waard? Dan heeft u geen recht op de Blijk van Waardering van gemeente Hoeksche Waard. U kunt dan contact opnemen met de gemeente waar de zorgvrager woont.

Als u voor 30 oktober het aanmeldformulier heeft verstuurd, ontvangt u de waardering rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Heeft u tussen 25 oktober en 30 november het aanmeldformulier verstuurd, dan ontvangt u de waardering in de loop van de maand december.

Let op: na 30 november kunnen aanvragen voor de Blijk van Waardering niet meer in behandeling worden genomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Mantelzorg via Wijkteam HW. De medewerkers zijn tijdens werkdagen te bereiken op telefoonnummer 088-647 18 18 of per e-mail via info@wijkteamhw.nl.