Spring naar content

Maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor de Maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding zorg in natura (ZIN) en Pgb (Persoongebonden budget). Als inwoner krijgt u, indien nodig, een indicatie. U kunt daarvoor, onder bepaalde voorwaarden, kiezen of u de Zorg in Natura laat verstrekken of dit met een Pgb zelf inkoopt.

Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar contactwmo@gemeentehw.nl.

Zorg in natura (ZIN)

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor begeleiding vanuit de Wmo, komt een Wmo-consulent bij u op bezoek. De consulent bespreekt met u wat er in uw geval nodig is aan begeleiding. De gemeente heeft met verschillende zorgaanbieders contracten afgesloten voor de maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding (zorg in natura). Inwoners kunnen zelf kiezen van welke aanbieder zij begeleiding willen ontvangen. Wmo Hoeksche Waard heeft een lijst met zorgaanbieders, waaruit u een keuze kunt maken.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Lees op deze pagina ‘Persoonsgebonden budget’ wat dit budget inhoudt.

Eigen bijdrage

Als u Maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en opgelegd door het CAK. De eigen bijdrage wordt vastgesteld voor een periode van 4 weken. Het CAK hanteert hiervoor een vast schema. Van het CAK ontvangt u voor elke periode een factuur voor de eigen bijdrage. Deze factuur bevat informatie over de eigen bijdrage, de betaling en de termijn van betaling. Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK, telefoonnummer 0800 – 19 25 (gratis). Op de website van het CAK kunt u ook zelf voor uw situatie de maximale periodebijdrage uitrekenen.