Spring naar content

Logeerzorg

Bent u mantelzorger? Dan kunt u sinds 1 mei 2019 gebruik maken van logeerzorg. Bij logeerzorg wordt de zorg van de mantelzorger, in goed overleg, tijdelijk helemaal overgenomen.

Wilt u iemand aanmelden voor logeerzorg of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Wmo.

Logeerzorg is weer mogelijk. Het aanbieden van logeerzorg doen wij conform de RIVM-maatregelen, waarbij onder andere een gezondheidscheck wordt gedaan voorafgaand aan het logeren. Bij ‘Documenten’ vindt u meer informatie over logeren ten tijde van corona.

Inwoners die zorg nodig hebben, verblijven op verzoek van de mantelzorger(s) tijdelijk in het Wijkpension van Zoomwijck (Oud-Beijerland). Het verblijf is overdag, maar kan ook ’s nachts zijn. En het kan voor een enkele dag tot een paar dagen. Zo kan de mantelzorger tot rust komen en krijgt zijn/haar naaste de zorg en aandacht die nodig is. Logeerzorg is altijd vooraf ingepland. Dit geplande tijdelijke verblijf gebeurt op basis van een indicatie en kan ook meerdere keren per maand of jaar plaatsvinden. Op deze pagina kunt u de folder over Logeerzorg downloaden.

Meer informatie

Dit is een proefproject (een pilot), waarvoor gemeente Hoeksche Waard samenwerkt met Alerimus, Zorgwaard, Heemzicht, CZ Zorgkantoor en CZ Zorgverzekeraar. De pilot duurt een jaar. Na dit jaar hopen we meer inzicht te hebben in de meerwaarde van logeerzorg (draagt het bijvoorbeeld bij aan het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers) en de behoefte van inwoners aan geplande logeerzorg. Maar we willen ook een basis leggen voor goede afspraken tussen de betrokken partijen om daarmee het gebruik van geplande logeerzorg aantrekkelijker te maken voor onze inwoners.

Voor logeerzorg is een zorgindicatie nodig. De kosten voor logeerzorg worden namelijk betaald vanuit die indicatie. Er kan ook een eigen bijdrage voor gevraagd worden, net als bij andere vormen van ondersteuning die met een zorgindicatie worden geboden.