Veilig mailen zorgaanbieders

Gemeente Hoeksche Waard biedt veilig mailen naar zorgaanbieders aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Zivver.

Waarom doen we dit?

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel binnen ons werk. We moeten onder andere kunnen garanderen dat we op een veilige manier informatie via e-mail uitwisselen met zorgaanbieders. Je moet dan denken aan privé gegevens zoals klantgegevens, burgerservicenummers (BSN) of andere privacygevoelige informatie die we veilig willen versturen. Door dit soort gegevens te mailen via ZIVVER, zijn ze veilig: niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen het bericht lezen. Dus ook hackers niet. Daarnaast waarschuwt ZIVVER wanneer organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.