Rolstoel aanvragen

De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

Hoe kan ik hulp aanvragen?

  • Neem hiervoor contact op met de Wmo, via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of mail naar contactwmo@gemeentehw.nl
  • U maakt melding van uw probleem
  • Een Wmo-medewerker maakt een afspraak om uw situatie verder met u te bespreken
  • Een Wmo-medewerker zoekt samen met u naar een oplossing

Is een rolstoel voor u de beste oplossing? Dan dient u een aanvraag in bij de gemeente.

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Wanneer u daadwerkelijk de rolstoel krijgt, hangt af van de levertijden van de leverancier.

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage.