Maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding

Soms lukt het niet om zelfstandig dagelijkse zaken te regelen. Bijvoorbeeld de administratie of financiën op orde brengen, dagritme en een dagstructuur krijgen, contacten maken of routine krijgen in jezelf verzorgen. Er zijn dan verschillende organisaties die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld welzijnsorganisaties of vrijwilligers in de buurt.  
 
Vindt u hier geen passende oplossing of heeft u extra ondersteuning nodig? De Wmo kan ook helpen. De gemeente gaat met u in gesprek en denkt met u mee over uw hulpvraag. U kunt dan in aanmerking komen voor een indicatie voor begeleiding via de Wmo. 

De Wmo kent twee soorten begeleiding: individuele begeleiding en groepsbegeleiding. De tekst hieronder gaat over individuele begeleiding.  
 
Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: hulp bij de administratie en financiën, het afhandelen van post, hulp bij het bedienen van apparaten of innemen van medicatie of het oefenen van vaardigheden zoals schrijven en rekenen 
 
Als individuele begeleiding vanuit de gemeente nodig is, bekijken we samen goed welke soort het beste bij u past en wat nodig is om uw zelfstandigheid te vergroten. We spreken ook af wat het resultaat moet zijn van de begeleiding. Samen met uw zorgaanbieder spreekt u af hoe u dit resultaat gaat bereiken.  

Heeft u hulp nodig bij het ontmoeten van andere mensen, of meedoen aan activiteiten in de buurt? Of kost het u erg veel moeite om uw dagen te vullen? En om structuur te aan te brengen in uw dagen? Misschien komt u in aanmerking voor groepsbegeleiding in de vorm van dagbesteding. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Dagbesteding is er voor mensen die door bijvoorbeeld een handicap, leeftijd of ziekte zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding kan ook ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten. Met dagbesteding blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. Hierdoor kunnen zij actief zijn, hebben zij een regelmatig dagritme en komen zij in contact met andere mensen.   

Of dagbesteding een goede oplossing voor u is, bespreekt u samen met de gemeente. We kijken dan naar uw situatie, uw behoefte aan ondersteuning en welk resultaat u wilt en kan bereiken. 

Soms is ook vervoer van en naar dagbesteding nodig. Dit bekijkt de gemeente samen met u.

Als begeleiding thuis niet voldoende is, wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Dit is een regeling, bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek of een licht verstandelijke beperking. Bij beschermd wonen krijgt u een kamer aangeboden in een woonvoorziening en wordt u intensief ondersteund bij dagelijkse activiteiten. Er is een stabiele woonomgeving, dagelijkse regelmaat en mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding aanwezig. Afhankelijk van de behoeften en het beschikbare aanbod kan er begeleiding geboden worden bij het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging. Een klinische opname of wonen op een gesloten afdeling valt niet onder beschermd wonen.

Aanmelding gebeurt via de gemeente Hoeksche Waard. De gemeente zorgt dat de aanmelding bij gemeente Nissewaard terecht komt, omdat deze gemeente het beschermd wonen organiseert. Ga voor meer informatie naar de website van gemeente Nissewaard.

Op de pagina Wmo Hoeksche Waard leest u hoe u met de gemeente in contact komt en hoe de gemeente u kan helpen. 

Als u de begeleiding ontvangt van een zorgaanbieder waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt, heet dit ‘Zorg in Natura’. De gemeente betaalt dan rechtstreeks aan de zorgaanbieder voor de geleverde hulp. De zorgaanbieder bepaalt hoe u de begeleiding krijgt. 
 
In sommige gevallen is het ook mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) te krijgen. Een pgb is een geldbedrag. Met dit bedrag kunt u zelf de begeleiding inkopen. U kiest zelf uw zorgverlener en maakt zelf afspraken met uw zorgverlener. Ook bent u verantwoordelijk voor de administratie. Wilt u meer lezen over het pgb? Kijk dan op de pagina over het persoongebonden budget.

Op de pagina over het eigen bijdrage Wmo vindt u meer informatie over de kosten van de eigen bijdrage Wmo.