Maatschappelijke zorg

Je zou maar de grip op je leven (dreigen te) verliezen. Het risico is dan aanwezig dat je jezelf of anderen schade toebrengt. Vaak hebben deze inwoners meerdere problemen (multiproblematiek), wat de situatie soms complex maakt, waardoor zij beperkt mee kunnen doen in de samenleving. Deze problematiek wordt meestal laat gesignaleerd, waardoor de problemen soms groter worden of er meer problemen bijkomen met alle gevolgen van dien. Hulp aan deze mensen kan complex zijn, omdat er meerdere problemen zijn en er ook meerdere organisaties nodig zijn om hen te helpen. Dat maakt dat zij niet zo maar geholpen kunnen worden vanuit het reguliere zorgsysteem.

De gemeente Hoeksche Waard wil zich inzetten om inwoners met complexe problemen te helpen zelf de regie te pakken in hun leven. Samen met hen willen we oplossingen in gang zetten.  Daarom zijn we samen met verschillende partners in de zorg het project Complexe Maatschappelijke Zorg (CMZ) gestart. Hiermee zetten wij in op het voorkomen van problematiek en het organiseren van de nodige ondersteuning. Vragen kunt u stellen door te mailen naar uitvoering.cmz@gemeentehw.nl.

Meer informatie voor professionals vindt u op de pagina Project Complexe Maatschappelijke Zorg.

Goede (complexe) maatschappelijke zorg wordt onder andere gerealiseerd door het stellen van de juiste prioriteiten. Het belangrijkste doel is dat gezamenlijk wordt gewerkt aan het voorkomen van complexe situaties. Daarmee willen we overlastgevende situaties, verwaarlozing en wegkwijnen in isolement voor zijn. In de uitvoering van Complexe Maatschappelijke Zorg (CMZ) gaan we stimuleren dat er meer oog komt voor inwoners die niet op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving en dat er meer faciliteiten komen voor ontmoeting en dagbesteding voor de CMZ-doelgroep.

Als er sprake is van overlast en/of gevaar, dan zal er worden opgetreden door bijvoorbeeld de politie.

Welkome Wijk is een landelijke methode om het negatieve beeld rondom mensen met een psychische kwetsbaarheid te verminderen. De verkenning Complexe Maatschappelijke Zorg in de Hoeksche Waard (mei 2023) bevestigt dat hier behoefte aan is. Binnen het project Complexe Maatschappelijke Zorg is daarom gestart met Welkome Wijk als methodiek. Doel is om binnen dorpen het gesprek met elkaar te voeren en daarmee het positieve contact tussen inwoners te bevorderen. Inwoners met een psychische kwetsbaarheid hebben een belangrijke rol in Welkome Wijk. Door het vertellen over hun ervaringen en het geven van praktische tips over contacten met dorpsgenoten wordt de afstand tussen mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid kleiner. Dit bevordert positief contact tussen inwoners.

In de Hoeksche Waard wordt met Welkome Wijk tijdens drie bijeenkomsten voor inwoners, vrijwilligers en professionals stilgestaan bij verschillende psychische kwetsbaarheden. Door het ervaringsverhaal en de praktische tips zullen psychische kwetsbaarheden worden herkend en weten zij ook hoe zij hiermee om kunnen gaan. Aan alle bijeenkomsten nemen ook inwoners met ervaring deel. We pakken dit per dorp op, stap voor stap. De goede ervaringen van Welkome Wijk en verbeterpunten nemen we mee in de uitrol naar alle dorpen van Hoeksche Waard. In 2025 hopen we Welkome Wijk te hebben geïntroduceerd in alle dorpen van Hoeksche Waard. We gaan in elk dorp Welkome Wijk evalueren. De ontwikkelingen van Welkome Wijk zijn op deze website te volgen. We geven regelmatig een update. Vragen kunt u stellen door te mailen naar uitvoering.cmz@gemeentehw.nl