Bijdrage zorgkosten

Heeft een chronische ziekte of beperking waardoor u soms hoge zorgkosten maakt? Maakt u geen gebruik van onze collectieve zorgverzekering? U heeft in dat geval misschien recht op een bijdrage in uw zorgkosten.

Voor wie is deze bijdrage bedoeld?

De bijdrage zorgkosten is bedoeld voor inwoners van de Hoeksche Waard, die ouder zijn dan 18 jaar en een laag inkomen hebben. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. In de tabel hieronder vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Daarnaast gelden er nog enkele voorwaarden om voor deze bijdrage in aanmerking te komen:

  • U maakt geen gebruik van de collectieve zorgverzekering van gemeente Hoeksche Waard: het VGZ-Rotterdampakket en;
  • U heeft het wettelijk eigen risico volledig verbruikt of;
  • U moet een eigen bijdrage betalen in het kader van de Wmo en Wlz of;
  • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart of;
  • U heeft een indicatie voor intensieve ondersteuning vanuit Jeugdhulp voor een thuiswonend kind onder de 18 jaar

Leefsituatie *

Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.308,47

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.615,93

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.441,15

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.799,21

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 890,90

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 553,67

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

U kunt deze bijdrage aanvragen voor uw zorgkosten.

Bijdrage zorgkosten 2023

U kunt tot 1 november 2024 de bijdrage zorgkosten aanvragen over het jaar 2023.

U vraagt de bijdrage zorgkosten aan met het aanvraagformulier over het jaar 2023. Na het invullen van het formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

Download het pdf-formulier en vraag de bijdrage voor 2023 aan.pdf

Bijdrage zorgkosten 2024

U kunt tot 1 november 2025 de bijdrage zorgkosten aanvragen over het jaar 2024.

U vraagt de bijdrage zorgkosten aan met het aanvraagformulier over het jaar 2024. Na het invullen van het formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

Download het pdf-formulier en vraag de bijdrage voor 2024 aan.pdf

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.