Spring naar content

Hulp bij het huishouden

Mensen blijven graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis en buurt wonen. Door omstandigheden kan het bijhouden van het huishouden moeilijker worden. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren en/of vrienden die een handje willen helpen. Of kan er gebruik gemaakt worden van diensten in uw omgeving, zoals een boodschappen- of maaltijddienst.

Ook zijn er welzijns-, vrijwilligers- en kerkelijke organisaties die een oplossing kunnen bieden. En misschien kunt u zelf iemand inhuren om u te helpen. De meeste mensen regelen op deze manier zelf ondersteuning. Maar als u geen hulp heeft of als de hulp die u in uw omgeving kunt vinden niet voldoende is, dan kunt u bij de gemeente terecht.

Wij geven u graag informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning. Neem hiervoor contact met ons op.

Eigen bijdrage

Als u Huishoudelijke Ondersteuning via de Wmo (gemeente) aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en opgelegd door het CAK. De eigen bijdrage wordt vastgesteld voor een periode van 4 weken. Het CAK hanteert hiervoor een vast schema. Van het CAK ontvangt u voor elke periode een factuur voor de eigen bijdrage. Deze factuur bevat informatie over de eigen bijdrage, de betaling en de termijn van betaling. Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK, telefoonnummer 0800 – 19 25 (gratis). Op de website van het CAK kunt u ook zelf voor uw situatie de maximale periodebijdrage uitrekenen.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Wilt u af en toe eens extra karweitjes in huis laten doen, dan kunt u ook gebruik maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. U betaalt voor deze vorm van ondersteuning € 9,50 per uur. Onze medewerkers kunnen u hierover meer vertellen.

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), komt een Wmo-consulent bij u op bezoek. De consulent bespreekt met u wat er in uw geval nodig is aan ondersteuning. Het is goed om iemand te vragen om bij dat gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent, bijvoorbeeld een mantelzorger, familielid of goede kennis. U kunt ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Geef dat bij de Wmo-consulent aan. Als de Wmo-consulent heeft aangegeven dat u in aanmerking komt voor Huishoudelijke Ondersteuning, dan kiest u zelf een zorgaanbieder. Wmo Hoeksche Waard heeft de onderstaande lijst met zorgaanbieders, waaruit u een keuze kunt maken. Overzicht zorgaanbieders:

  • Alerimus 0186 – 61 87 44
  • Zorgwaard 078 – 676 34 00
  • Tzorg 010 – 298 36 20
  • Heemzicht 0186 – 69 31 22
  • Cavent 0186 – 63 61 00

Rapportage en beschikking

De afspraken die met u gemaakt zijn over  de ondersteuning, worden vastgelegd in een rapport. U geeft akkoord op dit rapport. Nadat u akkoord heeft gegeven, ontvangt u een brief (beschikking) van Wmo Hoeksche Waard. In deze brief (beschikking) wordt aangegeven uit welke activiteiten de Huishoudelijke Ondersteuning bestaat en het aantal minuten dat daarvoor beschikbaar is. Wmo Hoeksche Waard geeft de informatie ook door aan de door u gekozen zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt dan contact met u op voor het uitvoeren van de Huishoudelijke Ondersteuning.

Verandering in uw situatie?

Heeft u Huishoudelijke Ondersteuning uit de Wmo, maar is uw situatie veranderd? Neem dan ook contact met ons op. Een Wmo-consulent kijkt met u wat er veranderd is en of er meer of andere ondersteuning nodig is.