Gehandicaptenparkeerkaart, aanvraag, vermissing of wijziging

Bent u door een loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden) niet in staat om – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter te overbruggen? En rijdt u zelf auto? Of bent u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder en kunt u niet even alleen gelaten worden? Dan kunt u bij ons een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier aanvragen.

Hieronder leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Maak een afspraak bij ons voor het aanvragen of verlengen van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Vul alvast het ‘Formulier aanvragen of wijzigen gehandicaptenparkeerkaart’ in en neem dat mee.

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd en wilt u een vervangende kaart? U kunt deze bij ons aanvragen. U vult het formulier vermissing gehandicaptenkaart in en maakt een afspraak op één van onze servicepunten.

In de Europese regeling gehandicaptenparkeerkaart is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Een arts van Stichting SAP beoordeelt of u aan deze criteria voldoet. Een gehandicaptenparkeerkaart werkt als volgt:

 • De parkeerkaart staat op naam van 1 persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

GPK-bestuurder

Bent u door een loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden) niet in staat om – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter te overbruggen? En rijdt u zelf auto. Dan kunt u bij ons een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen.

GPK-passagier

Bent u door een loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden) niet in staat om – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter te overbruggen? Bent u daarnaast voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder en kunt u niet even alleen gelaten worden? Dan kunt u bij ons een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen.

 • Eerste aanvraag: € 124,90
 • Verlening zonder medisch onderzoek: € 45,40
 • Verlening met medisch onderzoek: € 124,90

Uit dossieronderzoek kan blijken dat ook bij verlenging medisch onderzoek noodzakelijk is. In dat geval moet u rekening houden met extra kosten. Bij de aanvraag betaalt u meteen voor uw parkeerkaart. U kunt alleen met uw pinpas betalen. Behalve bij ons servicepunt Oud-Beijerland; daar kunt u ook contant betalen.

 • Uw geldige rijbewijs (bij een bestuurderskaart) of legitimatiebewijs (bij een passagierskaart)
 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen. Bij onze servicepunten is een pasfoto-automaat aanwezig, waarmee u voor € 9,- pasfoto’s kunt maken. U kunt met bankpas, creditcard en mobiel betalen. Voor jonge kinderen, mensen in een rolstoel of mensen die niet zonder begeleiding kunnen zitten is de pasfoto-automaat helaas niet geschikt. Voor een pasfoto die voldoet aan de eisen kunt u ook terecht bij een fotograaf of in een fotowinkel.
 • Contant geld of uw pinpas. Bij de aanvraag betaalt u meteen voor uw parkeerkaart. U kunt alleen met uw pinpas betalen. Behalve bij ons servicepunt Oud-Beijerland; daar kunt u ook contant betalen.
 • Vul alvast het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart in en neem dat mee.

Eerste aanvraag

Vraagt u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan is medisch onderzoek nodig.  Op verzoek van de gemeente doet een medisch adviseur onderzoek naar uw lichamelijke beperking. Dit onderzoek vindt plaats op woensdag op het gemeentehuis in Oud-Beijerland of op vrijdag op het gemeentehuis in Maasdam. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, meestal hoeft u alleen wat vragen te beantwoorden. De keuringsinstantie neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem deze informatie dan mee naar de afspraak op het gemeentehuis, zoals afspraken- of medicijnkaarten. De medische adviseur adviseert ons of u wel of geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Verlengen

Moet uw gehandicaptenparkeerkaart verlengd worden? Dan is medisch onderzoek meestal niet nodig. Is uw medische situatie gewijzigd? Dan kunnen wij u doorverwijzen voor een herkeuring. Vermeld bij uw afspraak dat het om een verlenging gaat.

Let op: Is uw huidige kaart afgegeven voor minder dan 5 jaar? Dan is een herkeuring verplicht en moet u deze keuringskosten ook betalen.

Nadat uw aanvraag en alle gevraagde gegevens zijn ontvangen, laten wij u binnen 8 weken weten of u wel of geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Dit kan soms langer duren als advies nodig is van externe instanties.

Gaat het om een verlenging van uw huidige gehandicaptenparkeerkaart dan geldt dezelfde termijn.

Uw gehandicaptenparkeerkaart wordt bezorgd. Wij bezorgen uw nieuwe gehandicaptenparkeerkaart gratis op elke gewenste plek in Nederland. Op het moment dat u het beste uitkomt. Na minimaal 5 werkdagen wordt uw nieuwe gehandicaptenparkeerkaart bezorgd op een gewenst adres en tijdstip door bezorgdienst AMP. U moet uw gehandicaptenparkeerkaart zelf in ontvangst nemen.

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd en wilt u een vervangende kaart? U kunt deze bij ons aanvragen. U vult het formulier vermissing gehandicaptenkaart in en maakt een afspraak op één van onze servicepunten. Neem het ingevulde formulier en een recente pasfoto mee naar uw afspraak. De kosten voor de vervangende kaart zijn ook € 45,40. De geldigheidsduur is hetzelfde als die van uw vermiste kaart.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Als een gebruiker van een gehandicaptenparkeerkaart komt te overlijden, mag de kaart niet meer gebruikt worden. Deze is dan niet meer geldig en moet worden ingeleverd bij de gemeente. Dat kan per post. Ons postadres is: Gemeente Hoeksche Waard, t.a.v.  Publiekszaken, Postbus 2003, 3260 EA  Oud-Beijerland.