Spring naar content

Gehandicaptenparkeerkaart, aanvraag, vermissing of verlenging

Bent u door een loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden) niet in staat om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter te overbruggen? En rijdt u zelf auto? Dan kunt u bij ons een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen.

Of bent u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder en kunt u niet even alleen gelaten worden? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Maak een afspraak bij ons voor het aanvragen of verlengen van uw gehandicaptenparkeerkaart. Vul alvast het ‘Formulier aanvragen of wijzigen gehandicaptenparkeerkaart’ in en neem dat mee.

In de Europese regeling gehandicaptenparkeerkaart is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Een gehandicaptenparkeerkaart werkt als volgt:

 • De parkeerkaart staat op naam van 1 persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

 • Eerste aanvraag: € 111,50
 • Verlening zonder medisch onderzoek: € 40,55
 • Verlening met medisch onderzoek: € 111,50

Uit dossieronderzoek kan blijken dat ook bij verlenging medisch onderzoek noodzakelijk is. In dat geval moet u rekening houden met extra kosten.

 • Uw geldige rijbewijs (bij een bestuurderskaart) of legitimatiebewijs (bij een passagierskaart)
 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen. Bij onze servicepunten is een pasfoto-automaat aanwezig, waarmee u voor € 6,00 pasfoto’s kunt maken. U kunt contactloos pinnen of met gepast geld contant betalen. Voor jonge kinderen, mensen in een rolstoel of mensen die niet zonder begeleiding kunnen zitten is de pasfoto-automaat helaas niet geschikt. Voor een pasfoto die voldoet aan de eisen kunt u ook terecht bij een fotograaf of in een fotowinkel.
 • Contant geld of uw pinpas. Bij de aanvraag betaalt u meteen voor uw parkeerkaart. U kunt alleen met uw pinpas betalen. Behalve bij ons servicepunt Oud-Beijerland; daar kunt u ook contant betalen.
 • Vul alvast het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart in en neem dat mee.

Eerste aanvraag

Vraagt u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan is medisch onderzoek nodig. Een medische adviseur onderzoekt de oorzaak en de ernst van uw lichamelijke beperking. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, meestal hoeft u alleen wat vragen te beantwoorden. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan informatie hierover mee, zoals afspraken- of medicijnkaarten. De medische adviseur adviseert ons of u wel of geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Verlengen

Moet uw gehandicaptenparkeerkaart verlengd worden? Dan is medisch onderzoek meestal niet nodig. Is uw medische situatie gewijzigd? Dan kunnen wij u doorverwijzen voor een herkeuring. Vermeld bij uw afspraak dat het om een verlenging gaat. Wij kunnen dan voordat u langskomt al beoordelen of er wel of geen herkeuring nodig is.

Nadat uw aanvraag en alle gevraagde gegevens zijn ontvangen, laten wij u binnen 8 weken weten of u wel of geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Dit kan soms langer duren als advies nodig is van externe instanties.

Uw gehandicaptenparkeerkaart wordt bezorgd

Wij bezorgen uw nieuwe paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of gehandicaptenparkeerkaart gratis op elke gewenste plek in Nederland. Op het moment dat u het beste uitkomt. Na minimaal 5 werkdagen wordt uw nieuwe paspoort bezorgd op een gewenst adres en tijdstip door bezorgdienst AMP. U moet uw paspoort zelf in ontvangst nemen. In onderstaande animatie vertellen wij u graag hoe dit werkt.  

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd en wilt u een vervangende kaart? U kunt deze bij ons aanvragen. U vult het formulier vermissing gehandicaptenkaart in en maakt een afspraak op één van onze servicepunten. Neem het ingevulde formulier en een recente pasfoto mee naar uw afspraak. De kosten voor de vervangende kaart zijn ook € 40,00. De geldigheidsduur is hetzelfde als die van uw vermiste kaart.