Spring naar content

Eigen bijdrage Wmo

Vanaf 2020 geldt voor de Wmo een abonnementstarief: de maximale eigen bijdrage is dan €19,- per maand. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

U betaalt in 2020 geen eigen bijdrage voor de Wmo in april en mei

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus heeft u mogelijk geen of minder ondersteuning vanuit de Wmo gekregen. Daarom is landelijk besloten dat u geen eigen bijdrage betaalt over april en mei, ongeacht welke voorziening u heeft.

Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding geldt ook geen eigen bijdrage in maart en juni 2020

Naast het landelijke besluit heeft gemeente Hoeksche Waard besloten om voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding vanuit de Wmo geen eigen bijdrage op te leggen in maart en juni van dit jaar.

Het kan voorkomen dat u een factuur ontvangt voor de eigen bijdrage, maar dat u geen zorg heeft ontvangen. Dat is vervelend en wij willen dit zo snel mogelijk oplossen. Hierover sturen wij u binnenkort een brief.

Wij vragen op dit moment het volgende van u:

  • Betaal de factuur wél, zo voorkomt u een aanmaning;
  • U hoeft geen contact op te nemen met de gemeente of met het CAK;
  • Wacht onze brief af, hierin staat hoe we dit zo snel mogelijk voor u oplossen.