Spring naar content

Betoging op openbare plaats

Een betoging of manifestatie is een groep mensen die in het openbaar bij elkaar komt. Een betoging kan op elke openbare plaats gehouden worden in de vorm van een demonstratie, vergadering of andere bijeenkomst.

Wilt u een demonstratie, betoging of een manifestatie aanmelden? Vul dan het E-formulier in.

Wanneer u een demonstratie, betoging of een manifestatie wilt organiseren op een openbare plaats, dan moet u hiervan minimaal 48 uur van te voren schriftelijk melding doen bij de gemeente. Aan deze melding kan de burgemeester voorschriften of beperkingen verbinden om ervoor te zorgen dat de activiteit ordelijk verloopt. In het uiterste geval kan de burgemeester de activiteit verbieden. De burgemeester kan tijdens de betoging aanwijzingen of opdracht geven de manifestatie te beëindigen of uiteen te gaan. Dit indien in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing en/of ter bescherming van de volksgezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Voor informatie kunt u de Wet openbare manifestatie raadplegen en de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard bekijken.

Aan het doen van deze melding zijn geen kosten verbonden.