Spring naar content

Bestemmingsplan bekijken

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

U kunt een bestemmingsplan bekijken via ruimtelijke plannen. Op ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Heeft u na het bekijken van het bestemmingsplan nog vragen en wilt u een toelichting op het bestemmingplan, neem dan contact met ons op.

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er gebouwd of verbouwd worden?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen er wegen aangelegd worden?

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.