Spring naar content

Woonwagen standplaats

Vroeger bestond er een wet speciaal voor woonwagens en woonboten.

Deze wet is in 1999 ingetrokken. Dat is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedaan. BZK vond dat alle mensen gelijk zijn en speciale woonvormen geen eigen wet nodig hebben.

Europa en de VN controleren hoe landen omgaan met minderheden.

Vanuit BZK werd steeds geantwoord dat gemeenten zelf de regels mogen bepalen voor woonwagens en standplaatsen. In januari 2017 is Nederland hiervoor op de vingers getikt door Europa. Het Rijk mag het niet aan de gemeenten overlaten. Daarom heeft BZK regels gemaakt voor hoe gemeenten nieuwe afspraken maken over woonwagens en standplaatsen. Die regels worden het ‘mensenrechtelijk kader’ genoemd.

Gemeenten moeten zich aan het kader houden.

Daarom moeten ze nieuwe afspraken maken over woonwagens en standplaatsen. Die afspraken worden beleid genoemd. Het belangrijkste wat in het kader staat is:

  • De gemeente zorgt dat het beleid duidelijk is;
  • De gemeente beschermt woonwagenbewoners tegen discriminatie;
  • De gemeente beschermt de mensenrechten van woonwagenbewoners.

Ook niet voor iedereen die op dit moment in een woonwagen woont. Het mensenrechtelijk kader is gemaakt voor drie groepen mensen:

  • Roma
  • Sinti
  • ‘de reiziger’

Met ‘de reiziger’ worden mensen bedoeld met beroepen waarvoor u moet reizen. Bijvoorbeeld messenslijpers en circusbewoners. Het samen met familie wonen is voor woonwagenbewoners een belangrijk onderdeel van de cultuur.

De Hoeksche Waard is in de zomer van 2019 begonnen met het maken van het beleid. Samen met woningcorporatie HW Wonen heeft de gemeente gesproken met bewoners van woonwagenparken, die HW Wonen beheert. Wat leeft er onder de bewoners en hoe zien zij de toewijzing van plaatsen, die vrijkomen? Er is in samenwerking nieuw toewijzingsbeleid gemaakt. Ook heeft de gemeente gevraagd of de huidige bewoners mensen kennen die graag een standplaats en woonwagen huren of kopen. Zo heeft de gemeente een eerste beeld gekregen van de behoefte.

Neem dan gerust contact op met Nanke Hofstra. U kunt haar telefonisch bereiken via 14 0186/088 – 647 36 47 of per mail via nanke.hofstra@gemeentehw.nl.