Spring naar content

Wonen Welzijn Zorg visie

Het aantal ouderen in Nederland groeit, ook in de Hoeksche Waard. Dat zorgt voor een grotere zorgvraag en meer behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen. In de Hoeksche Waard ondernemen we actie om wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren. Samen met zorg- en welzijnspartners hebben we in 2021 een heldere Wonen Welzijn Zorg visie ontwikkeld. Daarin richten we ons op preventie en toekomstbestendige oplossingen.

We willen dat ouderen en kwetsbare groepen in Hoeksche Waard volwaardig deel uitmaken van de lokale samenleving. Dat betekent ook dat ze zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving, en dat ze kunnen terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg.

De Wonen Welzijn Zorg visie is bedoeld om richting te geven aan alles wat we doen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een soort kapstok. Als basis voor de Wonen Welzijn Zorg visie gebruiken we bestaande visies en beleid, zoals de Omgevingsvisie (2019) en de Woonvisie (2017). Ook bouwen we verder op onze samenwerkingen met zorg- en welzijnspartijen. We zoeken ook regelmatig contact met belangenorganisaties en met u als inwoner. Begin 2021 stelden we inwoners wat vragen met een bewonersenquête. Zo houden we goed zicht op wensen en vragen van inwoners en waar (aanvullende) actie op nodig is.  

Voor het opstellen van de visie doorliepen we een aantal fases. We begonnen met het opstellen van een zogenoemde startnotitie. Deze hebben we voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna werkten we deze startnotitie uit naar een conceptvisie.

De conceptievisie ligt van donderdag 22 juli tot en met woensdag 15 september 2021 ter inzage voor inwoners van Hoeksche Waard. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met Ronald Flipsen, bereikbaar via telefoonnummer (088-6473647).

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat de conceptvisie ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze per email is niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpvisie kunt u indienen bij:

Het college van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘ontwerpvisie Wonen Welzijn Zorg’.

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of heeft u vragen?  Dan kunt u contact opnemen met Ronald Flipsen van team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 (of 088-6473647).

In de tweede helft van 2021 volgt de laatste fase: besluitvorming. Dan wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor meer informatie over de Wonen Welzijn Zorg visie kunt u contact opnemen met projectleider Ronald Flipsen via ronald.flipsen@gemeentehw.nl.