Spring naar content

Wonen Welzijn Zorg visie

Het aantal ouderen in Nederland groeit, ook in de Hoeksche Waard. Dat zorgt voor een grotere zorgvraag en meer behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen. In de Hoeksche Waard ondernemen we actie om wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren. Samen met zorg- en welzijnspartners ontwikkelen we in 2021 een heldere Wonen Welzijn Zorg visie. Daarbij richten we ons op preventie en toekomstbestendige oplossingen.

We willen dat ouderen en kwetsbare groepen in Hoeksche Waard volwaardig deel uitmaken van de lokale samenleving. Dat betekent ook dat ze zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving, en dat ze kunnen terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg.

De Wonen Welzijn Zorg visie is bedoeld om richting te geven aan alles wat we doen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een soort kapstok. Als basis voor de Wonen Welzijn Zorg visie gebruiken we bestaande visies en beleid, zoals de Omgevingsvisie (2019) en de Woonvisie (2017). Ook bouwen we verder op onze samenwerkingen met zorg- en welzijnspartijen. We zoeken ook regelmatig contact met belangenorganisaties en met u als inwoner. Begin 2021 stelden we inwoners wat vragen met een bewonersenquête. Zo houden we goed zicht op wensen en vragen van inwoners en waar (aanvullende) actie op nodig is.  

Voor het opstellen van de visie doorlopen we een aantal fases. We begonnen met het opstellen van een zogenoemde startnotitie. Deze hebben we voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende maanden werken we deze startnotitie uit naar een conceptvisie. In de tweede helft van 2021 volgt de laatste fase: besluitvorming. Dan wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor meer informatie over de Wonen Welzijn Zorg visie kunt u contact opnemen met projectleider Ronald Flipsen via ronald.flipsen@gemeentehw.nl.

Voorstraat 26/Ingang Heemlaan, Piershil
Nu gesloten
Sportlaan 22, Maasdam
Nu gesloten
W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland
Nu open van 13:00 tot 16:30 uur