Spring naar content

Watervergunning

Werkt u in oppervlaktewater (sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beken en rivieren) of met grondwater? Dan moet u dit melden. Gaat u afvalwater lozen op oppervlaktewater, grondwater onttrekken, een waterberging aanleggen of water dempen? Of gaat u bouwen bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk? Dan heeft u een watervergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is. Als blijkt dat dit nodig is, dan kunt u daar ook direct een vergunning aanvragen of melding indienen.

U kunt het beste een vergunningscheck via het Omgevingsloket doen. Een vergunning is in ieder geval nodig wanneer u:

  • een steiger aanlegt;
  • grondwater verwijdert;
  • water dicht maakt, zoals bij het dempen van een sloot;
  • gaat bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
  • een evenement op het water organiseert;
  • een damwand of beschoeiing plaatst.

De procedure is afhankelijk van de activiteit die u gaat uitvoeren. Een melding moet u minimaal 8 weken doen voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Na uw melding krijgt u bericht van ontvangst. Dit kan van de gemeente, provincie of het waterschap zijn.

De behandeling van een aanvraag om een watervergunning kan 6 maanden duren. Vraagt u deze daarom tijdig aan. De aanvraag wordt behandeld door het Waterschap Hollandse Delta. Kijkt u daarom op de website van het Waterschap voor meer informatie over de behandeling van uw aanvraag. Ook kunt u contact met hen opnemen voor meer informatie over dit onderwerp.