Spring naar content

Watervergunning

Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

Oppervlaktewater is water in:

 • sloten
 • plassen
 • vijvers
 • kanalen
 • meren
 • beken
 • rivieren

U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

 • de aanleg van een steiger;
 • het verwijderen van grondwater;
 • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
 • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
 • het organiseren van een evenement op het water;
 • het plaatsen van een damwand of beschoeiing.

Doe de vergunningencheck op Omgevingsloket online. Op Omgevingsloket online kunt u controleren of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.

Via het Omgevingsloket online vraagt u de vergunning aan. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Het omgevingsloket geeft aan wat u moet meesturen bij uw aanvraag.

Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan zijn van:

 • de gemeente
 • het waterschap
 • de provincie

Een watervergunning is een product van het Waterschap Hollandse Delta. Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met het Waterschap Hollandse Delta.