Spring naar content

Vooroverleg: (Bouw)plan dat afwijkt van het bestemmingsplan

Gemeente Hoeksche Waard nodigt inwoners en partijen uit om bij te dragen aan de realisatie van bijzondere woonvormen. Kenmerkend voor een bijzondere woonvorm is dat de toekomstige bewoner centraal staat. Het woonconcept komt vanuit die gedachte tot stand. Daardoor ontstaan ‘unieke stukjes Hoeksche Waard’ die goed aansluiten bij de behoefte van de bewoners van ons eiland.

Heeft u een bouwplan en twijfelt u of het past binnen het bestemmingsplan of dat het voldoet aan de eisen van welstand? U kunt dan een vooroverleg aanvragen. Wij toetsen uw plan aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand en onderzoeken de mogelijkheden om hier van af te wijken.

Voor het vooroverleg brengen wij geen kosten in rekening. In een enkel geval is het nodig om advies in te winnen van een externe partij (bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid of van de agrarische beoordelingscommissie). De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, berekenen wij aan u door.

U krijgt een contactpersoon aangewezen. Nadat we uw document hebben ontvangen, wordt uw initiatief aan een casemanager toegewezen, die zal zorgen dat uw initiatief door de gemeente beoordeeld wordt. De casemanager neemt contact met u op. In dit eerste gesprek kunt u het initiatief en de doelstelling daarvan verder toelichten. Vervolgens begeleidt de casemanager u bij de verschillende stappen van het proces. Ook kan deze helpen met het compleet maken van de verschillende documenten en uw vragen beantwoorden.

Uw initiatief wordt beoordeeld. Bij de beoordeling worden knelpunten en haalbaarheid bekeken. Ook wordt gekeken of er voorwaarden kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld om het initiatief haalbaar te krijgen. De casemanager houdt u op de hoogte van het verloop van die beoordeling. Indien bij de eerste beoordeling blijkt dat een ontwikkeling niet mogelijk is, wordt u daarvan per mail op de hoogte gesteld. Binnen 8 weken ontvangt u een eerste reactie.

Is uw plan eenvoudig en past het in de regels van het bestemmingsplan? Vraag dan direct een omgevingsvergunning aan via de website van het Omgevingsloket online.

Uw aanvraag kan goed worden behandeld als u de juiste informatie daarvoor aanlevert. Bekijk in het pdf-document hieronder wat u daarvoor kunt aanleveren.

Documenten:

Nieuwe woonvormen in de Hoeksche Waard