Spring naar content

Vooroverleg: (Bouw)plan dat afwijkt van het bestemmingsplan

Heeft u een bouwplan en twijfelt u of het past binnen het bestemmingsplan of dat het voldoet aan de eisen van welstand? U kunt dan een vooroverleg aanvragen. Wij toetsen uw plan aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand en onderzoeken de mogelijkheden om hier van af te wijken.

Voor het vooroverleg brengen wij geen kosten in rekening. In een enkel geval is het nodig om advies in te winnen van een externe partij (bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid of van de agrarische beoordelingscommissie). De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, berekenen wij aan u door.

Wij streven er naar om binnen 2 maanden te laten weten wat de uitkomst van het vooroverleg is.

Is uw plan eenvoudig en past het in de regels van het bestemmingsplan? Vraag dan direct een omgevingsvergunning aan via de website van het Omgevingsloket online.