Spring naar content

Wij gaan de rijbaanverharding inclusief fundering binnen de bebouwde kom van het buurtschap Zinkweg in Oud-Beijerland vervangen.  

Dit na klachten van bewoners over het slechte wegdek, eigen onderzoek en analyse door een gespecialiseerd bureau. Een aantal bewoners van de Zinkweg heeft ook nog last van hemelwater dat rechtstreeks van de hoger liggende weg afwatert naar hun woningen. 

Wij besloten daarom de Zinkweg opnieuw in te richten en te asfalteren. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners. Via onder andere een enquête vroegen wij hun mening over de afwatering, het openbaar groen, de openbare verlichting, sluipverkeer, landbouw- en vrachtverkeer, parkeren en verkeersmaatregelen. Die op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de plannen. 

Wij hielden op 6 oktober 2021 een digitale bewonersbijeenkomst, waarbij projectleider Jasper van der Pal uitleg gaf bij de plannen van de gemeente. Zo hoorden wij rechtstreeks van de bewoners of wij hen goed begrepen hebben. Deze op- en aanmerkingen nemen wij mee in het ontwerp. Later dit jaar presenteren wij het resultaat. 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Zinkweg?

Parkeren

  • De parkeerplaatsen die wij aanleggen zijn straks niet de enige plekken waar men mag parkeren. Net als nu, kan men straks langs de weg parkeren. Dit is voor een deel op de fietssuggestiestrook.
  • Op verzoek van de bewoners hebben wij de locatie van diverse parkeerplaatsen aangepast.
  • Wij werken de inrichting van de parkeerplaats bij de Zinkwegse Boys verder uit inclusief de eventuele verlichting, hekken en dergelijke.

Snelheid

  • De nieuwe inrichting van de weg moet leiden tot een verlaging van de snelheid.
  • Het landbouw- en vrachtverkeer mag de wegen binnen het buurtschap blijven gebruiken. Daar moeten we bij de inrichting van de weg rekening mee houden. De snelheid remmende maatregelen mogen daarom niet heel smal of krap worden gemaakt.
  • De gemeente geeft de meldingen over te hoge snelheid door aan de politie. Zij moet vervolgens handhaven.
  • Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor het plaatsen van flitspalen. Zij hebben de afgelopen jaren veel palen weggehaald. Wij schatten daarom in dat zij op de Zinkweg geen flitspaal plaatsen. Het OM plaatst geen flitskasten in 30km-gebied.

De gemeente voert geen werkzaamheden op particulier terrein uit, behalve als het gaat om het op hoogte aansluiten van de bestaande- op de nieuwe verharding.

Neemt u voor het asfalteren van particuliere op/inritten, parkeerplaatsen en dergelijke contact op met de aannemer van het werk. Deze is nu nog niet bekend.

Wij overleggen met het bestuur van de Zinkwegse Boys om de huidige overlast van onder andere de verlichting en het parkeren zoveel mogelijk te voorkomen.

Om het hemelwater op de omliggende sloten te lozen, hebben we een vergunning nodig van waterschap Hollandse Delta. Hier wordt aan gewerkt.

Hieronder ziet u een doorsnede tekening van de weg en 6 plattegronden. U ziet daar hoe het er voor uw woning uit gaat zien.