Spring naar content

Woningbouwproject ‘De Waterborg’

Waar ligt deze locatie?

Het project De Waterborg, waar vroeger het gemaal ’t Hooft van Benthuizen stond, ligt in de oksel van de kruising van het Schouteneinde en de Molendijk. Projectontwikkelaar NCB Harderwijk is eigenaar van de grond.

Wat komt er?

Het concept bouwprogramma voorziet in de bouw van maximaal 17 woningen in drie woningtypes: 5 watervilla’s, 4 gemaalwoningen en 8 appartementen. Bij de planontwikkeling is rekening gehouden met de karakteristieke, historische uitstraling van het Schouteneinde en de directe omgeving. Er is sprake van een gevarieerd woningaanbod voor onder meer gezinnen en senioren. De stedenbouwkundige opzet voor deze locatie wordt op dit moment nader uitgewerkt in overleg tussen de gemeente en NCB.

Wat is de laatste stand van zaken?

Volgens de projectplanning wordt het 3e kwartaal van 2020 gestart met de bouw.

Kan ik me al inschrijven voor een woning?

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de eigenaar NCB Projectrealisatie.

Meer informatie

De initiatiefnemers van het project hebben de Facebookpagina De Waterborg. Op deze manier hopen zij de buurt en de belangstellenden nog gerichter te kunnen informeren over de site en de vorderingen.

Contact

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Ruud van den Berg . U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail ruud.vandenberg@gemeentehw.nl.