Spring naar content

Schouteneinde 54

Waar ligt deze locatie?

De locatie ligt aan het Schouteneinde 54 in Puttershoek.  De heer Barth is eigenaar van de grond. De heer Sint Nicolaas is de projectontwikkelaar. De heer Roest is de architect van de ontwikkeling.

Wat komt er?

Door de initiatiefnemers is een concept ingediend voor een ontwikkeling met 14 appartementen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op dinsdag 15 september 2020 was er een tweede informatiebijeenkomst met omwonenden en belanghebbenden. De stedenbouwkundige opzet voor deze locatie wordt op dit moment nader uitgewerkt door de initiatiefnemer in overleg met de gemeente en de gevormde klankbordgroep Schouteneinde.  Na afronding van het overleg met de klankbordgroep wordt opnieuw een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Kan ik me al inschrijven voor een woning?

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de eigenaar van de grond.

Meer informatie

De initiatiefnemers van het project hebben een website gemaakt, kijk voor meer informatie op de website van Roest Architectuur.

Contact

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Leen Vos. U kunt hem van dinsdag tot en met donderdag bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail leen.vos@gemeentehw.nl.