Spring naar content

Op de locatie van de voormalige basisschool OBS De Pijler aan de Fazant 5 in Maasdam wil HW Wonen 11 sociale huurwoningen (appartementen) gaan bouwen. De woningen die HW Wonen op deze locatie gaat bouwen zijn duurzame ‘nul-op-de-meter’ woningen. HW Wonen kijkt ook hoe de omgeving duurzaam ingericht kan worden in relatie tot de klimaatveranderingen.

Waar ligt deze locatie?

Deze locatie ligt tussen sporthal Duyvesteyn en Fazant (nummers 7-13) in.

Wat komt er?

Er komt een appartementenblok met 11 sociale huur appartementen en er komen 18 parkeerplaatsen aan de achterkant van het gebouw.

Op 27 oktober 2021 vond er een inloopavond plaats voor omwonenden en geïnteresseerden. De sloop van de school wordt in november afgerond. Dan kan het ontwerp bestemmingsplan opgesteld worden. Dit duurt tot januari 2022. Het bestemmingsplan ligt dan ongeveer vanaf april 2022 ter inzage. Het streven is om het bestemmingsplan in september 2022 aan de raad voor te leggen. Hopelijk kunnen we dan in december 2022 met de bouw starten.

Heeft u inhoudelijke vragen over de plannen? Neem dan contact op met Bo Bruseker van de ontwikkelaar via het e-mailadres b.bruseker@vanwijnen.nl of kijk op de website van Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Michel Koorn. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 38 04 of via e-mail michel.koorn@gemeentehw.nl.