Op de locatie van de voormalige basisschool OBS De Pijler aan de Fazant 5 in Maasdam wil HW Wonen 11 sociale huurwoningen (appartementen) gaan bouwen. De woningen die HW Wonen op deze locatie gaat bouwen zijn duurzame ‘nul-op-de-meter’ woningen. HW Wonen kijkt ook hoe de omgeving duurzaam ingericht kan worden in relatie tot de klimaatveranderingen.

Waar ligt deze locatie?

Deze locatie ligt tussen sporthal Duyvesteyn en Fazant (nummers 7-13) in.

Wat komt er?

Er komt een appartementenblok met 11 sociale huur appartementen en er komen 18 parkeerplaatsen aan de achterkant van het gebouw.

Op 27 oktober 2021 vond een inloopavond plaats voor omwonenden en geïnteresseerden. Momenteel wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld dat waarschijnlijk eind december ter inzage komt te liggen. De start van de bouw zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. 

Heeft u interesse in een woning of wilt u meer weten over het project? Dan kunt u contact opnemen met HW Wonen via post@hwwonen.nl of (0186) 899 899. U kunt vragen naar projectleider Bob de Rooij. U kunt ook kijken op de website van HW Wonen bij projecten.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Alex Lagerwaard. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail alex.lagerwaard@gemeentehw.nl.

Situatietekening Fazant 5