Spring naar content

Uitrit of inrit aanleggen

Voor het aanleggen van een in- of uitrit hebt u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan op de website van het Omgevingsloket.

In de volgende gevallen heeft u een vergunning nodig voor het aanleggen van een uitrit. U wilt:

 • Een uitrit maken naar de weg;
 • Van de weg gebruik maken voor het hebben van een uitrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
 • Verandering aanbrengen in een bestaande uitrit naar de weg.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de volgende vijf toetsingscriteria:

 1. Past het plan binnen de regels van het bestemmingsplan?;
 2. Levert de in-/uitrit gevaar op voor het verkeer op de weg?;
 3. Gaat de in-/uitrit ten koste en zonder noodzaak van een openbare parkeerplaats?;
 4. Wordt door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aangetast?;
 5. Is er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten?
 6. En gaat de aanleg van deze tweede uitweg ten koste van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen?

Voldoet uw aanvraag aan alle vijf de punten? Dan wordt de omgevingsvergunning verleend.

Voor het behandelen van de aanvraag omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. De leges bedragen: € 146,60. Het deel van de uitweg dat over gemeentegrond gaat, mag alleen worden aangelegd door een erkend en gecertificeerd stratenmakers bedrijf.  U bent zelf verantwoordelijk voor deze opdracht en de daaraan verbonden kosten.

De bovenstaande voorwaarde wordt opgenomen in de omgevingsvergunning.

Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben we nodig:

 • Een foto van de bestaande situatie;
 • Een schets van de gewenste situatie.

Bij het aanvragen van een uitwegvergunning is het noodzakelijk om een goede situatietekening met maten aan te leveren.
Een situatietekening vind u op de volgende websites:

Maak met het op iedere pc aanwezige ‘Knipprogramma’ een uitsnede van de plaats en de directe omgeving. Gebruik deze uitsnede in het op de pc aanwezige programma ‘Paint’. Nu kan de tekening worden bewerkt en de maten worden geplaatst.