Spring naar content

Uitrit of inrit aanleggen

Voor het aanleggen van een in- of uitrit hebt u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan op de website van het Omgevingsloket.

In de volgende gevallen heeft u een vergunning nodig voor het aanleggen van een uitrit. U wilt:

  • Een uitrit maken naar de weg;
  • Van de weg gebruik maken voor het hebben van een uitrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
  • Verandering aanbrengen in een bestaande uitrit naar de weg.

De gemeente kan een vergunning weigeren:

  • Ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg.
  • Als de uitrit zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
  • Als door de uitrit het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.
  • Als er sprake is van een uitrit vanuit een perceel dat al door een andere uitrit wordt ontsloten, en de aanleg van de tweede uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
  • Indien u bijvoorbeeld een toestemming wenst op een drukke hoofdontsluitingsweg zal de gemeente u die waarschijnlijk weigeren vanwege de verkeersveiligheid.

De leges zijn: € 144,-. Verder moet u er rekening mee houden dat het deel van de uitweg dat over gemeentegrond gaat door de gemeente (een gecontracteerde aannemer) wordt aangelegd op uw kosten.

Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben we nodig:

  • Een foto van de bestaande situatie
  • Een schets van de gewenste situatie