Spring naar content

Sloopmelding gebouw of deelgebouw

Als u bouwwerken wilt slopen of asbest wilt verwijderen, moet u dit melden aan de gemeente. De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer. Onder de 10 m3 is meldingsvrij.
  • asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd wordt tijdens werkzaamheden. Hiervoor geldt geen volume ondergrens. Klik hier voor meer informatie over asbest verwijderen.

In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt:

  • aan een monument
  • aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen via de website Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest(o.a. onbeschadigde golfplaten) tot een maximum van 35 m2 per perceel. (meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u hier ( link naar pagina over asbest verwijderen)
  • Uw bedrijf voert mutatieonderhoudswerkzaamheden uit.

De gemeente stuurt u een bevestiging dat u mag starten met de sloopwerkzaamheden. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende: U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.  

Wilt u als bedrijf een melding doen voor mobiel puin breken? Doe dit op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.